Show simple item record

Project of Reconstruction of the Bus Turning Point Božkov in the City of Plzeň

dc.contributor.advisorPadělek Tomáš
dc.contributor.authorHlaváč Štěpán
dc.date.accessioned2016-06-22T19:15:05Z
dc.date.available2016-06-22T19:15:05Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-591877023705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64951
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Projekt úpravy obratiště Božkov v Plzni" je zpracování dokumentace v projektovém stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). V souvislosti s koncepční úpravou obratiště je návrh rekonstrukce křižovatky ulic Sušická, K Jezu a revitalizace zájmové oblasti. Práce dále obsahuje dopravní průzkum a průzkum technického stavu vozovky a zhodnocení nehod lokality. Jedním z důležitých bodů je projednání návrhu s investorem a dotčenými orgány záměru a nalezení výsledku, při kterém budou splněna přání a požadavky všech.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis "Project of Reconstruction of the Bus Turning Point Božkov in the City of Plzeň" is an elaboration of the project documentation in the project stage DUR (documentation for zoning permit). In context of the reconstruction there is a proposal of a reconstruction of an intersection of the streets Susicka and K Jezu and a revitalization of the surrounded area. The thesis contains also a traffic survey and an exploration of technical conditions of the road and an evaluation of accident locations. One of the important points is to discuss the proposal with the investor and the concerned authorities and to find a result which will meet the wishes and demands of all.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectobratiště, dopravní konflikt, bezpečnost, kapacita, tělesně a zrakově postižení, jednánícze
dc.subjectbus turning point, traffic conflict, safety, capacity, physically and visually handicapped, meetingeng
dc.titleProjekt úpravy obratiště Božkov v Plznicze
dc.titleProject of Reconstruction of the Bus Turning Point Božkov in the City of Plzeňeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-20
dc.contributor.refereeMoravec Karel
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantor16112cze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record