Zobrazit minimální záznam

Maintenance Training Program of the Hydraulic System for Helicopter EC 135

dc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorPlocek Lukáš
dc.date.accessioned2016-06-22T19:14:56Z
dc.date.available2016-06-22T19:14:56Z
dc.date.issued2016-06-01
dc.identifierKOS-591877027005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64948
dc.description.abstractTato diplomová práce vznikala ve spolupráci s firmou DSA a.s, která v České republice mimo jiné provozuje leteckou záchrannou službu a používá vrtulníky Eurocopter EC 135. Mým hlavním úkolem je vytvoření výukových materiálů, které budou sloužit při výuce hydraulické soustavy v této společnosti. Samostatná práce je rozdělena na několik hlavních částí, podstatná část se zabývá hydraulickou soustavou. Nejdříve jsou rozebrány základní typy a komponenty této soustavy a poté hydraulická soustava, kterou nalezneme na výše zmíněném vrtulníku. Další částí je zpracování informací do výukového programu, návrh výukové osnovy a vytvoření časového harmonogramu pro výukovou osnovu. Poslední bod této práce se zabývá hodnocením celého výukového programu, jeho účastníky a má sloužit jako zpětná vazba, aby bylo možné celý program vylepšit a zkvalitnit.cze
dc.description.abstractFollowing master´s thesis was created in collaboration with DSA a.s, which in the Czech Republic among other activities operates the air rescue service and uses the helicopters Eurocopter EC 135. The main task of this thesis is to create teaching materials that will be used to teach hydraulics. This work is divided into several main sections where, a substantial portion deals with the hydraulic system. First discussed are the basic types and components of the system and then hydraulics, that can be found on the above mentioned helicopter. Another parts deal with processing the information into the tutorial, draft curriculum and creation of timetable for curricula. The last section of this thesis deals with the evaluation of the entire educational program, its participants and serve as a feedback to enable the entire program to upgrade and improve.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvrtulník, hydraulický systém, nádrž, čerpadlo, ventilcze
dc.subjecthelicopter, hydraulic system, reservoir, pump, valveeng
dc.titleVýukový program údržby Hydraulického systému vrtulníku Eurocopter EC 135cze
dc.titleMaintenance Training Program of the Hydraulic System for Helicopter EC 135eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-21
dc.contributor.refereeBuchta Pavel
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantor16121cze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam