Show simple item record

Mid Infrared Supercontinuum Generation in Photonic Crystal Fiber

dc.contributor.advisorZvánovec Stanislav
dc.contributor.authorAhmad Redwan
dc.date.accessioned2016-06-05T09:43:48Z
dc.date.available2016-06-05T09:43:48Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifierKOS-594868551405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64865
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je navrhnout jednoduchý Bragg Fiber pro supercontinuum generaci ve střední infračervené oblasti. Navrhuji a dále optimalizovat nové Bragg Fiber má mezikruží strukturu pomocí chalkogenid skla. V dalším kroku šití nulové disperze vlnové délky až do 2,0 mikrometru a 2,5 mikrometru, generace supercontinuum získané v navrhovaném fotonického krystalu vlákna ve anomální disperze režimu. Celý design byl zaměřen na vlákna na bázi materiálů, jako je arsen-selenid skla a arzenu sulfidu skla, s použitím arsen selenid sklo získané supercontinuum rozšiřující se od 1,2 mikrometru do 9,0 mikrometru. Navrhovaný kruhová mřížka fotonického krystalu vlákna s ultra-širokopásmovou supercontinuum je vysoce žádoucí pro účely spektroskopie, kontroly kvality potravin, komprese impulsů, snímání plynu a různé nelineární aplikace. Vedle tohoto supercontinuum generace na suspendované jádra vlákna a šestiúhelníkové Bragg Fiber založené na PBG-08 skla je také analyzovány. Z číselné výsledky supercontinuum spekter se získá až 2,5 mikrometru na základě PBG-08 skla. Účinky na Supercontinuum spekter změnou špičkový výkon, pulsu, délka PCF jsou studovány.cze
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to design a simple photonic crystal fiber for supercontinuum generation in the mid-infrared region. I propose and further optimize a new photonic crystal fiber having circular ring structure by using chalcogenide glass. In next step by tailoring zero-dispersion wavelength up to 2.0 ?m and 2.5 ?m, supercontinuum generation obtained in the proposed photonic crystal fiber in the anomalous dispersion regime. Whole design was focused on fibers based on materials as arsenic-selenide glass and arsenic-sulfide glass, using arsenic selenide glass obtained supercontinuum broadening from 1.2 ?m up to 9.0 ?m. The proposed circular lattice photonic crystal fiber with ultra-wideband supercontinuum is highly desirable for purposes of spectroscopy, food quality control, pulse compression, gas sensing and various nonlinear applications. Beside this supercontinuum generation on suspended core fiber and hexagonal photonic crystal fiber based on PBG-08 glass is also analyzed. From numerical results supercontinuum spectra up to 2.5 ?m based on PBG-08 glass is obtained. The effects on Supercontinuum spectra by varying peak power, pulse duration, length of PCF are studied.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectOptické vlákno disperze, optický šíření v nelineární média, optické solitons, Supercontinuum generacecze
dc.subjectOptical fiber dispersion, Optical propagation in nonlinear media, Optical solitons, Supercontinuum generationeng
dc.titleMid Infrared Supercontinuum Generation in Photonic Crystal Fibercze
dc.titleMid Infrared Supercontinuum Generation in Photonic Crystal Fibereng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSlavík Radan
theses.degree.disciplineKomunikační systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record