Show simple item record

Indoor navigation system main terminaldc.contributor.advisorMacík Miroslav
dc.contributor.authorLorencová Eva
dc.date.accessioned2016-06-05T09:43:32Z
dc.date.available2016-06-05T09:43:32Z
dc.date.issued2016-05-26
dc.identifierKOS-594049297905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64850
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem navigačního systému pro interiéry, konkrétně hlavního terminálu. Zaměřujeme se na navigaci v nemocnicích pro osoby se sníženou schopností navigace a orientace, a sice nevidomými a seniory. První část práce ze zabývá analýzou konkrétních přístupů k navigaci v interiérech. Dále jsme s naší cílovou skupinou provedli kvalitativní uživatelskou studii, aby mohli být požadavky uživatelů promítnuty do designu. Vytvořili jsme a vyhodnotili Low-Fidelity a High-Fidelity prototyp. Na závěr jsme předložili doporučení k designu pro další vývoj systému.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the development of indoor navigation system, namely the main terminal. We concentrate on navigation in hospitals for people with limited navigation and orientation abilities, namely visually impaired and seniors. First part of the thesis focuses on the analysis of current approaches for indoor navigation. Next, the qualitative user study with target user audience is performed in order to reflect users' needs and preferences to design. Low-Fidelity and High-Fidelity prototypes are created and evaluated with corresponding target user audience. Finally, design recommendations are proposed for further development of the system.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectnavigace v interiérech, navigační systém, User-Centered Design, uživatelký výzkum, testování použitelnosti, nevidomí, seniořicze
dc.subjectindoor navigation, navigation system, User-Centered Design, user research, usability testing, visually impaired, seniorseng
dc.titleHlavní terminál pro navigační systém pro interiérycze
dc.titleIndoor navigation system main terminaleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeČerný Tomáš
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record