Show simple item record

Analysis of the Textile Fibers Unevenness in Frequency Domain

dc.contributor.advisorParák Jakub
dc.contributor.authorRenza Ondřej
dc.date.accessioned2016-06-05T09:41:54Z
dc.date.available2016-06-05T09:41:54Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifierKOS-587865044405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64765
dc.description.abstractHmotnostní nerovnoměrnost má významný vliv na kvalitu textilních vláken. Analyzováním nerovnoměrností vlákna je tak možné určit jeho kvalitu. Tato práce se zabývá algoritmem pro vyhodnocování kvality textilních vláken analyzováním jejich nerovnoměrnosti. Navržený algoritmus pro digitalní zpracování signálu je založen na multi-rate analýze a je implementován jako software pro mikro\-kon\-troléry. Byly vyvinuty dva algoritmy založené na stejném principu, a to pro analýzu dvou typů textilních vláken: pramene a příze. Pro analýzu kvality textilního pramene byl také vyvinut vestavný systém za účelem měření průměru pramene a následného zpracování naměřeného signálu. Výsledkem analýzy je rozptylová křivka, která je použita jako měřítko kvality pramene. Pro vyhodnocení kvality příze byla naprogramována softwarová knihovna cílená pro mikrokontroléry. Provedené testy dokázaly, že spektrogram, který je výstupem algoritmu, je schopný spolehlivě určit kvalitu příze.cze
dc.description.abstractMass unevenness significantly affects a quality of the textile fibers. By analysing the unevenness of a fiber, it is possible to determine its quality. This thesis describes an algorithm for evaluation of the quality of the textile fibers by analysing their unevenness. Designed digital signal processing algorithm is based on a multi-rate analysis and is implemented as software targeted for general-purpose microcontrollers. Two algorithms based on the same basis were developed for an ana\-ly\-sis of the two textile fiber types: sliver and yarn. For the analysis of a sliver qua\-li\-ty, an embedded device is developed for measuring the diameter of the sliver and subsequent processing of the measured signal. The result of the analysis is a variance-length curve, which is used as a measure of the sliver quality. For the quality evaluation of the yarn a software library, targeted for microcontrollers, is developed. Executed tests proved that a spectrogram, which is the output of the algorithm, can reliably determine the quality of the yarn.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectzpracování digitálního signálu, textilní vady, nerovnoměrnost, příze, pramen, vestavný systém, inteligentní senzorcze
dc.subjectdigital signal processing, textile defects, unevenness, yarn, sliver, embedded system, intelligent sensoreng
dc.titleAnalýza periodických vad textilních vláken ve frekvenční oblasticze
dc.titleAnalysis of the Textile Fibers Unevenness in Frequency Domaineng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeEšner Jakub
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record