Show simple item record

Optimization of a Localization Systemdc.contributor.advisorHrad Jaromír
dc.contributor.authorCihlář Martin
dc.date.accessioned2016-06-05T09:41:54Z
dc.date.available2016-06-05T09:41:54Z
dc.date.issued2016-05-26
dc.identifierKOS-587865040805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64763
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou lokalizace mobilních zařízení v prostředí budov, vhodnou pro využití např. ve zdravotnictví či krizovém managementu. Cílem práce je návrh kompletního lokalizačního systému na bázi WiFi technologie. Východiskem jsou poznatky předchozí bakalářské práce [25], zaměřené rovněž na lokalizační systémy. Navrhovaný lokalizační systém využívá lokalizační metodu Localization Fingerprinting. Základem systému je algoritmus na bázi fuzzy logiky, která je obecně popsána odvozovacím modelem. Popis algoritmu pro dynamické generování tohoto modelu je také součástí práce. Navrhovaný lokalizační systém sestává z pěti prvků. Jsou to dvě mobilní aplikace pro OS Android, z nichž první je navržena pro uživatele a druhá pro administrátora. Dále je to již zmíněný fuzzy odvozovací model. Dalším prvkem je webové dohledové prostředí pro zobrazení výsledků lokalizace. Všechny tyto prvky využívají databázi a sdílené úložiště na virtualizovaném serveru s OS Ubuntu, což je zároveň poslední prvek systému. V závěru práce je vyhodnocena úspěšnost celého navrženého systému na základě jeho testování ve dvou rozdílných prostorech.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of locating of mobile devices within the buildings, suitable for usage in a healthcare or in a crisis management. The purpose of the work is the design of a complete localization system based on the WiFi technology. This system is based on the knowledge from previous bachelor thesis also focussed on localization systems. The proposed localization system uses Localization Fingerprinting method. The basis of this system is an algorithm based on the fuzzy logic which is generally described by an inference model. The description of the algorithm for generating of this model is also part of the work. The proposed localization system is formed by the five elements. There are two mobile applications for OS Android. The first one is designed for an user and the second is for an administrator. The next element is the early mentioned fuzzy inference model. There is also the supervision web interface for displaying the localization results. All of these elements use a database and the shared storage on the virtual server with OS Ubuntu which is also the last element of the system. Finally, the two different places were used to avaluate the system localization performance.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectFIS, fluktuace signálu, fuzzy logika, Localization Fingerprinting, lokalizační systém, mobilní aplikace, OS Android, simulované žíhání, RSSI, RTLS.cze
dc.subjectFIS, signal fluctuation, fuzzy logic, Localization Fingerprinting, localization system, mobile application, OS Android, simulated annealing, RSSI, RTLS.eng
dc.titleOptimalizace lokalizačního systémucze
dc.titleOptimization of a Localization Systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠrotýř Martin
theses.degree.disciplineSítě elektronických komunikacícze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record