Show simple item record

The Influence of Environment on Thick Film Structuresdc.contributor.advisorBeshajová Pelikánová Ivana
dc.contributor.authorEichler Petr
dc.date.accessioned2016-06-05T09:41:43Z
dc.date.available2016-06-05T09:41:43Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifierKOS-587865045105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64760
dc.description.abstractTato práce se zabývá degradačními procesy a vlivu okolí na tlustovrstvou strukturu. První část pojednává o vlastnostech, elektrických parametrech, složení a tvorbě tlustých vrstev. Následující část se zaměřuje na degradační působení provozního prostředí a jeho členění. V této kapitole jsou také popsány činitele provozního prostředí a jeho klasifikace. Třetí část práce poukazuje na různé znehodnocující děje, jejich mechanizmus a dopad na materiál. Poslední část je zaměřena na praktickou část, kdy byly naneseny příslušné vrstvy a posléze byly testovány v klimatických komorách.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with degradation processes and the influence of surroundings on the thick-film structure. First part of thesis deals with attributes, electrical parameters, structure and creation of thick-films. Second part focuses on degradative actions of operating environment and its divisions. In this chapter are also described factors and classifications of operating environment. Third part of thesis points out different devaluing happenings and mechanics and impact on materials of these devaluing happenings. Last chapter deals with practical part of this thesis in which were applied appropriate layers, and then were those layers tested in climatic test chambers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTlustá vrstva, elektrické parametry, degradační procesy, provozní prostředí, klimatické komory, vizuální kontrola.cze
dc.subjectThick-film, electrical parameters, degradation processes, operating environment, climatic test chambers, visual check.eng
dc.titleVliv okolního prostředí na tlustovrstvé strukturycze
dc.titleThe Influence of Environment on Thick Film Structureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHaas Robert
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record