Show simple item record

The UWB signals for range measurement and position determination

dc.contributor.advisorVejražka František
dc.contributor.authorFiala Zdeněk
dc.date.accessioned2016-06-05T09:41:35Z
dc.date.available2016-06-05T09:41:35Z
dc.date.issued2016-05-26
dc.identifierKOS-587865041105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64750
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl charakterizovat UWB signály a popsat jejich aplikace se zaměřením na určování vzdálenosti a polohy. V rámci teoretické části práce byla provedena analýza technologie UWB, která zahrnuje zejména popis UWB standardu, dále pak používané impulsy a vyzařovací limity. Teoretická část dále poukazuje na chybu určení vzdálenosti v případě průchodu signálu např. zdivem. Pro účely praktické části práce bylo nutné se seznámit s produktem DecaWave (vývojovou sadou) EVK1000, který je navržen v souladu s doporučením IEEE 802.15.4a. Zdrojový kód k produktu EVK1000 byl dále upravován tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků s ohledem na určování polohy pohyblivého bodu, tzv. "tagu". Další část práce je poté zaměřena na testování systému DecaWave a rozbor získaných výsledků. Práce dále zahrnuje popis aplikace pro zobrazování pozice "tagu" v reálném čase. V závěru práce jsou diskutovány získané výsledky.cze
dc.description.abstractThe thesis focuses to feature UWB signals and describe their applications regarding determination of distance and position. Within the theoretical part of the thesis I implemented an analysis of the UWB technology which includes in particular a description of the UWB standard as well as the impulses used and emission limits. The theoretical part of my thesis also points out the error in determining distance in the event of the signal passing through brickwork, etc. In order to implement the practical part of the thesis it was necessary to become acquainted with the DecaWave product (development kit) EVK1000 which is designed in accordance with the IEEE 802.15.4a recommendation. The source code for the product EVK1000 was further modified in order to achieve the best results as regards determining the position of the floating point, the so called "tag". Another part of the thesis focuses on testing the system DecaWave and it also analyzes the results obtained. The thesis includes the description of an application for displaying the position of "the tag" in real time. At the end of the thesis the obtained results are discussed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectUWB, "tag", DecaWave, EVK1000, vývojová sadacze
dc.subjectUWB, "tag", DecaWave, EVK1000, development kiteng
dc.titleUWB signály pro měření vzdáleností a určování polohycze
dc.titleThe UWB signals for range measurement and position determinationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKolář Jaroslav
theses.degree.disciplineBezdrátové komunikacecze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record