Show simple item record

Radio Parameters Measurement and Application of Software Defined Radio Receiverdc.contributor.advisorUlovec Karel
dc.contributor.authorThúróczy Tomáš
dc.date.accessioned2016-06-05T09:39:59Z
dc.date.available2016-06-05T09:39:59Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifierKOS-587864580105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64662
dc.description.abstractBakalárska práca sa zaoberá problematikou softvérovo definovaných rádií a jej obsah je rozdelený do troch hlavných častí. V prvej časti je stručne popísaná história softvérových rádií, ich fungovanie a ich rôzne architektúry podľa umiestnenia AD prevodníku. Druhá časť sa venuje konkrétnemu softvérovému prijímaču známemu pod názvom RTL-SDR. Na začiatku je vysvetlená jeho konštrukcia, blokový diagram a možnosť jeho použitia pomocou osobného počítača. Vzhľadom k tomu, že v súčasnej dobe je k dispozícii málo kvalitatívných meraní tohto prijímača, hlavnou témou tejto časti je meranie jeho základných rádiových parametrov (frekvenčné charakteristiky, dynamický rozsah, citlivosť, selektivita ... ). Merania prebehli jednak softvérovo (odčítavaním hodnôt z PC) ale aj použitím osciloskopu pripojeného na kľúčové výstupy prijímača. Posledná, tretia časť sa zaoberá implementáciou prijímača do vývojového prostredia Matlab a popis naprogramovanej aplikácie - zobrazenie frekvenčného spektra v reálnom čase. Vysvetlené je matematické pozadie algoritmu DFT resp. FFT, práca s IQ dátami a štruktúra konečného programu v Matlabe.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the problematics of the software defined radios (SDR) and its content is divided into three main parts. The first part describes the history of SDRs, their operation and distinguishes main architectures based on the placement of the ADC. The second part is devoted to the particular receiver - the RTL-SDR. First, its construction, block diagram and utilisation with PC is explained. However, the leading topic of this part is a measurement of its basic radio parameters such as frequency characteristics, dynamic range, sensitivity, selectivity etc. These measurements were conducted in both software and hardware way. Software way includes usage of the SDR# software. In a hardware way we used an oscilloscope connected to the key outputs of the receiver. The last, third part demonstrates the integration of the RTL-SDR receiver into the Matlab computing environment and describes the programmed application - displaying the real time frequency spectrum. The mathematical background of the DFT/FFT algorithm, notion of IQ signals and the structure of the Matlab programme is explained.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectsoftvérovo definované rádio, RTLSDR, SDR, Matlab, FFT, rádiové parametrycze
dc.subjectsoftware defined radio, RTLSDR, SDR, Matlab, FFT, radio parameterseng
dc.titleMěření rádiových parametrů a aplikace softwarově definovaného přijímačecze
dc.titleRadio Parameters Measurement and Application of Software Defined Radio Receivereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMikuláštík Karel
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record