Show simple item record

Software tool for data acquisition and processing for the multi-channel scintillation detector

dc.contributor.advisorZemánek Jiří
dc.contributor.authorKalousek Jiří
dc.date.accessioned2016-06-05T09:39:39Z
dc.date.available2016-06-05T09:39:39Z
dc.identifierKOS-587864555105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64644
dc.description.abstractÚkolem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového nástroje pro studium anti-neutrina. V úvodní části této práce je zdokumentována stávající realizace hardwaru, kterým je modulární systém s A/D převodníky se vzorkovací rychlostí 100 MSPS. Toto zařízení slouží pro sběr dat z mnohakanálového scintilačního detektoru pro studium reakcí anti-neutrina. V hlavní části práce je popsán návrh a implementace softwaru pro ovládání zdokumentovaného hardwarového zařízení a vizualizaci pořízených dat. Výsledný software byl napsán v jazyce Java s využitím knihovny pro komunikaci s FTDI čipem, převádějícím USB komunikaci na komunikaci po paralelní sběrnici. Uživateli je umožněno pohodlné ovládání celého systému i jeho částí. Data přijatá ze systému mohou být softwarem dále zpracována a uložena do souborů pro pozdější analýzu.cze
dc.description.abstractThe task of this bachelor thesis is to design a new software tool for the anti-neutrino research. Firstly, an existing hardware device is described. The device consists of modules with A/D converters running at sample rate of 100 MSPS. The device performs data taking from the multichannel scintillation detector. Secondly, the design part and the implementation part of the developed software are described. The final software project is programmed in Java with a use of library for the connection with FTDI device that creates bridge between USB and parallel bus. This software is dedicated for controlling the hardware part and visualizing of acquired data. The user of developed tool is allowed to control the whole system and its parts. Acquired data can be processed and saved to a file for later analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectA/D převodník, vzorkování, FPGA, mnohakanálové zpracování dat, Javacze
dc.subjectA/D converter, sampling, FPGA, multichannel data processing, Javaeng
dc.titleSoftware pro sběr a zpracování dat z mnohakanálového scintilačního detektorucze
dc.titleSoftware tool for data acquisition and processing for the multi-channel scintillation detectoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMašek Petr
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record