Zobrazit minimální záznam

Measurement of VA characteristics of photovoltaic cells

dc.contributor.advisorHrzina Pavel
dc.contributor.authorKlimt Kristián
dc.date.accessioned2016-06-05T09:39:27Z
dc.date.available2016-06-05T09:39:27Z
dc.date.issued2016-05-27
dc.identifierKOS-587864364405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64636
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku. Práce navazuje na silovou část navrženou Ing. Martinem Horákem a Ing. Vojtěchem Vignerem, která umožňuje přesné měření zkratového proudu FV článku a to díky eliminaci parazitních odporů přívodů FV článku. Analogové signály ze silové části jsou převedeny do digitální podoby a následně zpracovány pomocí mikroprocesoru a odeslány do PC k vizualizaci. Předmětem této bakalářské práce je pouze získání a digitální zpracování (DAQ) měřených veličin spolu s digitálně analogovým řízením "silového" přípravku.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with automating the process of measuring current-voltage characteristics of the photovoltaic cell. Work continues on the power unit designed by Ing. Martin Horak and Ing. Vojtech Vigneri, which allows accurate measurement of short-circuit current of a solar cell due to the elimination of the parasitic resistances leads the PV cell. Analog signals from power part are converted into digital form and then processed by a microprocessor and sent to the PC for visualization. The subject of this thesis is the only acquisition and digital processing (DAQ) measured quantities along with the digital analog control "strength" product.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectVoltampérová charakteristika, Fotovoltaický článek, Digitální zpracování dat, Elektronická platforma Arduinocze
dc.subjectCurrent-voltage characteristic, Solar cell, Digital data processing, Electronic platform Arduinoeng
dc.titleMěření VA charakteristik fotovoltaických článkůcze
dc.titleMeasurement of VA characteristics of photovoltaic cellseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTeplý Tomáš
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam