Show simple item record

The Application of a Virtual Power Plant for the Czech Republic

dc.contributor.advisorKocián Martin
dc.contributor.authorZemánek Roman
dc.date.accessioned2016-06-05T09:39:16Z
dc.date.available2016-06-05T09:39:16Z
dc.date.issued2016-05-24
dc.identifierKOS-587864413705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64626
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na zdroje elektrické energie ve světě, ze kterých vybírá zejména ty vhodné pro zapojení do virtuální elektrárny, což je skupina menších decentrálních zdrojů navenek se tvářících jako jedna elektrárna. Představuji rozšířené obnovitelné zdroje elektřiny v ČR a jejich specifika během provozu a podíly na spotřebě elektřiny. Důraz je kladen jak na regulaci na straně výroby, tak na straně spotřeby. Nechybí zmínění účastníků trhu s elektřinou a jejich nejdůležitější funkce. Výsledný model pracuje s ročními cenami z denního trhu organizovaném společností OTE. Tento model svému uživateli nabízí nejvhodnější umístění jím požadovaných hodin provozu během dnů v celém roce tak, aby uživatel (v mém případě obchodník s elektřinou) byl schopen prodat produkci elektřiny z kogenerační jednotky za nejvyšší cenu. Tím dosahuje zlepšení své ekonomické situace a zároveň se stává zajímavějším partnerem pro provozovatele kogenerační jednotky, kterému tak může nabídnout vyšší výkupní cenu za elektřinu. Práce končí porovnáním dosažených hodnot oproti cenám na DT OTE a předchozímu používanému modelu.cze
dc.description.abstractDiploma thesis talks about the electricity sources around the world from which it picks those ones suitable to be part of a virtual power plant. The virtual power plant is a group of smaller and distributed power sources which together look to the outside like a regular power plant. I present the current renewable energy sources within the Czech Republic and their specific tasks while operating them. The thesis shows the importance of regulation of both the production and the consumption of the electricity. It also contains information about the parties active on the energy markets and their most importante roles. The final optimization model uses the prices of electricity from the Day-Ahead Market organized by OTE, a.s. This model gives its user a tool to set the working hours for the cogeneration unit to the most valuable hours during the whole year. In my case the user is an electricity trader that can reach higher price from the same amount of working hours by using this model. This brings him better economic position and allows him to share this bonus with the owner of cogeneration unit and offer him also higher profit.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectvirtuální elektrárna, kogenerační jednotka, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, obnovitelné zdroje energie, obchod s elektřinou, optimalizace, decentrální zdrojecze
dc.subjectvirtual power plant, cogeneration unit, CHP - combined heat and power, renewable energy sources, electricity trading, optimization, distributed sourceseng
dc.titleUplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČRcze
dc.titleThe Application of a Virtual Power Plant for the Czech Republiceng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrejcar Rostislav
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record