Show simple item record

Internal Accounting Rules for Small and Medium Enterprisesdc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorKalvová Petra
dc.date.accessioned2016-05-13T16:18:05Z
dc.date.available2016-05-13T16:18:05Z
dc.date.issued2015-04-30
dc.identifierKOS-587864271905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64479
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření vnitropodnikových účetních směrnic pro podnik, který dosud žádné směrnice vytvořeny nemá. Práce je zaměřena na aplikování teoretických poznatků do praxe. V teoretické části se zabývám analýzou vnitropodnikových směrnic a legislativou. Zmiňuji zásady pro vypracování směrnic včetně podstatných náležitostí. V praktické části se zabývám konkrétní tvorbou stěžejních vnitropodnikových směrnic pro daný podnik.cze
dc.description.abstractThe main focus of my Bachelor Thesis is to make internal accounting guidelines for a business where there have not been guidelines created yet. My work focuses on application of theoretical knowledge into an old every day practice. In the theoretical part of my work I focus on the analysis of the internal guidelines and the legislation. I mention the principles for the development of guidelines, including the essential requirements. In the practical part of my work I focus on the specific crucial production of the internal business guidelines for given business.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectÚčetnictví, vnitropodnikové směrnice, legislativa, účtový rozvrh, dlouhodobý majetek, odpisový plán, odpovědnostcze
dc.subjectAccounting, internal guidelines, legislation, chart of accounts, long-term property, depreciation schedule, responsibilityeng
dc.titleVnitropodnikové účetní směrnice pro malý až střední podnikcze
dc.titleInternal Accounting Rules for Small and Medium Enterpriseseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeŠmakal Ladislav
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record