Show simple item record

The function of car driving simulator

dc.contributor.advisorSemrád Jiří
dc.contributor.authorNavrátil Ladislav
dc.date.accessioned2016-05-13T16:17:02Z
dc.date.available2016-05-13T16:17:02Z
dc.date.issued2015-12-17
dc.identifierKOS-587864243305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64429
dc.description.abstractPráce ukazuje na význam kvalitně koncipované dopravní výchovy při prudkém nárůstu dopravy a dopravní nehodovosti nezkušených řidičů. Za hodnotnou přípravu řidičů považujeme takovou výchovu, která zahrnuje i výcvik na trenažéru. Práce představuje výcvikový trenažér v autoškole jako důležitý výukový prostředek u žadatele o řidičské oprávnění v prvotním stádiu výcviku. Dále se věnuje výzkumu vlivu trenažéru na ovládání vozidla žákem autoškoly. Zpracovaná data ukazují na trenažér jako významný didaktický prostředek při výchově nových řidičů.cze
dc.description.abstractThesis shows the importance of quality conceived traffic education in a sharp increase of traffic and inexperienced drivers` traffic accidents. As a valuable drivers preparation we consider such a training, which includes training on the simulator. It represents simulator training at a driving school as an important educational resource of the applicant for a license in the initial stages of training. It also discusses the impact of simulator effect on control of a driving school learner. Processed data indicates trainer as an important didactic tool in educating new drivers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjecthistorie dopravy, dopravní výchova dopravní nehoda, výcvik, autoškola, výcvikový trenažér, žák autoškoly,cze
dc.subjecthistory of transportation, traffic accident education, training, driving school, simulator training, driving school student,eng
dc.titleFunkce automobilového trenažéru při výcviku žáků autoškolycze
dc.titleThe function of car driving simulatoreng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-02-18
dc.contributor.refereeVališová Alena
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record