Show simple item record

The relationship between motivation, job satisfaction and job performance

dc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorŠimečková Alena
dc.date.accessioned2016-05-13T16:16:36Z
dc.date.available2016-05-13T16:16:36Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.identifierKOS-587864241005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64413
dc.description.abstractBakalářská práce shrnuje základní teoretická východiska v oblasti pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců, které jsou jedním z hlavních faktorů pro úspěšné fungování podniku. Hlavním cílem této práce je provedení výzkumu motivace a spokojenosti zaměstnanců a studentů, kteří si při studiu přivydělávají na brigádách. Cílem výzkumu je zjistit úroveň motivace a celkové spokojenosti zaměstnanců a identifikovat jejich hlavní faktory motivace. K provedení výzkumu bude využita metoda dotazníkového šetření.cze
dc.description.abstractBachelor thesis summarizes the basic theoretical work in the field of employee motivation and satisfaction, which is one of the main factors for the successful operation of the company. The main objective of this work is to conduct research motivation and satisfaction of employees and students, who work while studying. The aim of the research is to determine the level of motivation and overall employee satisfaction and identify their main motivation factors. To conduct the research will be used method of questionnaire survey.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectMotivace, spokojenost, zaměstnanci, studenti, hodnocení, pracovní výkoncze
dc.subjectMotivation, satisfaction, staffs, students, reviews, job performanceeng
dc.titleVztah mezi motivací, spokojeností s prací a pracovním výkonemcze
dc.titleThe relationship between motivation, job satisfaction and job performanceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-16
dc.contributor.refereeEmrová Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record