Show simple item record

Evaluation of the Employee Benefits System in the Selected Companydc.contributor.advisorJurková Jitka
dc.contributor.authorStočesová Klára
dc.date.accessioned2016-05-13T16:15:58Z
dc.date.available2016-05-13T16:15:58Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.identifierKOS-587864224405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64389
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá volitelnou částí odměňování zaměstnanců, konkrétně problematikou zaměstnaneckých výhod. První část bakalářské práce je zaměřena na deskripci zaměstnaneckých benefitů, které jsou uvedeny v kontextu systému odměňování. Druhá část práce je zaměřena na vybranou společnost, kde analyzuje aktuálně poskytované benefity, sleduje informovanost, využívanost a spokojenost zaměstnanců s těmito benefity. Na základě zhodnocení výsledků získaných dotazníkovým šetřením navrhuje vhodné změny systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosti.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on optional part of the remuneration of employees, specifically the issue of employee benefits. The first part of this thesis focuses on the description of employee benefits, which are set in the context of the remuneration system. The second part focuses on a selected company, which analyzes the current benefits, monitors awareness, utilization and employee satisfaction with those benefits. Based on the evaluation of the results of questionnaire survey suggests appropriate changes in employee benefit system in selected company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectSystém odměňování, mzda, zaměstnanecké benefity, zaměstnanec, zaměstnavatelcze
dc.subjectSystem of remuneration, wage, employee benefits, employee, employereng
dc.titleHodnocení systému zaměstnaneckých výhod ve vybrané společnosticze
dc.titleEvaluation of the Employee Benefits System in the Selected Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-24
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record