Show simple item record

The relationship among workers´ satisfaction, motivation and performance

dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorHoráček Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:43Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:43Z
dc.date.issued2015-05-05
dc.identifierKOS-587864195805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64340
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníků. Je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část je tvořena z kapitol zabývající se motivací z teoretického hlediska, pracovní spokojeností a pracovním výkonem. Teoretickou část uzavírá kapitola, která vysvětluje a popisuje vzájemné vztahy mezi spokojeností, motivací a výkonem. V praktické části na žádost majitelky firmy Podlahářství Bukačová je cílem zjistit míru spokojenosti zaměstnanců v její firmě, identifikovat faktory ovlivňující výkon a navrhnout prostředky pro zlepšení motivace stávajících zaměstnanců. Bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se účastnili všichni zaměstnanci společnosti a strukturovaný rozhovor s majitelkou firmy.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the relationship among worker´s satisfaction, motivation and performance. It is divided into two main parts. It includes theoretical and practical part. The theoretical part is made from chapters, which deal with motivation, job satisfaction and job performence . Here are also described the relationship beetween those topics. In practical part is mentioned company Podlahářství Bukačová. The boss of the company has requested me to solve the next topic. Identify factors, which influence job performence. Futhermore suggest the possible options how to improve motivation of present emplyees. I prepared the questionnare. All employees took part in this survey. Futhermore I had a structured interview with the company director.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectmotivace, spokojenost zaměstnanců, pracovní výkonnost, faktorycze
dc.subjectmotivation, job satisfaction, job performence, factorseng
dc.titleVztah mezi spokojeností, motivací a výkonností pracovníkůcze
dc.titleThe relationship among workers´ satisfaction, motivation and performanceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-09
dc.contributor.refereeMontag Petr
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record