Show simple item record

An individual and his/her psychological development under the impact of ICTdc.contributor.advisorDobrovská Dana
dc.contributor.authorVoděra Kamil
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:28Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:28Z
dc.date.issued2015-05-04
dc.identifierKOS-587864125805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64328
dc.description.abstractBakalářská práce Jedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médií se zabývá problematikou vlivu médií a masové komunikace na žáky SŠ a úrovní jejich mediální gramotnosti. Teoretická část práce pojednává o tom, co jsou to masová média, jaké známe typy médií, na jakém principu média fungují, zda a jak se média snaží ovlivnit myšlení jedince. Praktická část práce se snaží formou srovnávacích dotazníků zjistit, jaká média žáci preferují a jaká je úroveň jejich mediální gramotnosti. Pracuje s hypotézou, že u skupiny žáků druhého a třetího ročníku střední školy, kteří mají ve výuce zaveden předmět mediální výchova, by měla být mediální gramotnost vyšší a u skupiny druhé, která tento předmět ve výuce nemá, by měla být mediální gramotnost naopak nižší.cze
dc.description.abstractBachelor thesis Individual and his psychological transformation in the modern media environment deals with the influence of media and mass communication onto secondary school students and their level of media literacy. The theoretical part addresses what mass media are, into what types the media can be subdivided, on what principle the media works, whether and how the media try to influence the thinking of individuals. The practical part aims to find out what media students prefer and what their level of media literacy is by means of a comparative survey. It is based on the hypothesis that a group of students of a certain secondary school year, who have been introduced to the subject of media education, should have higher media literacy and, in the contrary, the second group, which does not have this subject included in their curriculum, should have lower media literacy.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmédia, vliv médií, masová komunikace, reklama, sociální sítě, vliv na jedincecze
dc.subjectmedia, media influence, mass communication, advertising, social networks, impact on individualseng
dc.titleJedinec a jeho psychologická proměna v prostředí moderních médiícze
dc.titleAn individual and his/her psychological development under the impact of ICTeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-11
dc.contributor.refereeKrejčí Pavel
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record