Show simple item record

Social climate in classdc.contributor.advisorDobrovská Dana
dc.contributor.authorKrajník Michal
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:12Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:12Z
dc.date.issued2016-01-04
dc.identifierKOS-587864094305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64318
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o problematice, zda a jak se liší sociální klima ve třídách s maturitními a nematuritními obory. Jejím cílem je poukázat, jak mezi žáky funguje spolupráce, vnímaná opora a rovný přístup učitele, jaké ve skupině panují vztahy, do jaké míry je ovlivněna motivace k učení. Učení a chování žáků není pouze individuální záležitost, ale je ovlivňováno mikrosociálním prostředím, v němž se žáci pohybují. Platí to zejména o prostředí konkrétní školy. Dále budou definovány základní pojmy, jako sociální klima, specifikovány faktory ovlivňující klima třídy a vliv sociálního klimatu na třídní kolektiv. Vyhodnocení výzkumné sondy na středních školách technického zaměření, včetně analýzy dat a závěrů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with questions related to social climate in classes where students can leave with or without graduation degree. The aim of this work is to refer to cooperation between the students, perceived support and equal approach of the teachers, relationships in the groups and degree of motivation to study. Learning and students' behavior is not only an individual matter but it is also influenced by micro social environment, where the students are. It applies especially to environment of particular school. Further the basic definitions as e.g. social climate, factors influencing the classroom's climate and influence of social climate to class team spirit are defined. The research evaluation done on technical high schools incl. data analysis and conclusion are presented.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKlima, sociální klima, klima školní třídy, školní třída, učitel, žák, metody zkoumání třídního klimatu, dotazníkové šetření.cze
dc.subjectClimate, social climate, classroom's climate, classroom, teacher, student, methods of classroom's climate research, questionnaire.eng
dc.titleKlima školní třídycze
dc.titleSocial climate in classeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-02-18
dc.contributor.refereeKrejčí Pavel
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record