Show simple item record

Project of e-learning course for corporate educationdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorMašek Jan
dc.date.accessioned2016-05-13T16:14:11Z
dc.date.available2016-05-13T16:14:11Z
dc.date.issued2016-01-04
dc.identifierKOS-587864099805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64316
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje aplikaci e-learningu v podnikovém vzdělávání. V teoretické části se zaměřuje na podnikové vzdělávání s důrazem na aplikaci moderních technologií a trendů. V praktické části je provedena analýza vzdělávacích potřeb vybraného podniku s cílem vybrat oblasti vzdělávacího programu vhodné k realizaci formou e-learningu. Následuje analýza vybraných nástrojů LMS s cílem vybrat nejvhodnější nástroj pro vytvoření komplexního vzdělávacího programu vybraného podniku a příklad návrhu e-learningového kurzu ve vybraném nástroji.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor's thesis is the application of e-learning for enterprise education. In its theoretical part it focuses on enterprise education with the emphasis on use of modern technologies and trends. In its practical part it presents education needs analysis performed in a particular enterprise aimed at the identification of the areas advisable for e-learning form of realization. Following LMS tools analysis leads to the most suitable tool for creating a complex educational program of that particular enterprise and an example of e-learning course designed using selected tool.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectE-learning; LMS; podnikové vzdělávání; vzdělávání dospělýchcze
dc.subjectE-learning; LMS; enterprise education; adult educationeng
dc.titleNávrh e-learningového kurzu v oblasti podnikového vzdělávánícze
dc.titleProject of e-learning course for corporate educationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-02-18
dc.contributor.refereeŠabatová Ivana
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record