Show simple item record

Communication and relationships at work with a focus on teamworkdc.contributor.advisorŠnýdrová Markéta
dc.contributor.authorGreizingerová Klára
dc.date.accessioned2016-05-13T16:13:25Z
dc.date.available2016-05-13T16:13:25Z
dc.date.issued2014-11-13
dc.identifierKOS-559209065505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64284
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je komunikace a vztahy pracovišti se zaměřením na týmovou spolupráci. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny informace o komunikaci a vztazích na pracovišti, možné hrozby a nástroje na zlepšení předávání informací a vztazích v pracovním kolektivu. V praktické části jsou popsány společnosti Atoda telemarketing a Unicall Communication Group, jejich historie, zaměření, činnosti a přehled praktického fungování ve společnostech. Poté jsou uvedeny a zpracovány dotazníky a interpretovány zjištěné výsledky, pomocí kterých byla formulována doporučení na zlepšení dané problematiky u zkoumaných organizací.cze
dc.description.abstractThe topic of the thesis is the communication and relationships at work, with a focus on teamwork. The theoretical part describes and explains the communication and the relationships at the workplace, the possible threats, the tools to improve the transfer of information and relationships between the employees. The practical part describes Atoda Telemarketing Company and Unicall Communication Group, their history, goals, activities and an overview of the work relations at the companies. Questionnaires and their results are shown also, by which recommendations were formed to solve the problems at the companies.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectKomunikace, komunikační kanál, konflikt, sociální interakce, mezilidské vztahy, tým, teambuilding, call centrum, supervizor, operátorcze
dc.subjectCommunication, communication channel, conflict, social interaction, interpersonal relationships, team, teambuilding, call center, supervizor, operatoreng
dc.titleKomunikace a vztahy na pracovišti se zaměřením na týmovou spoluprácicze
dc.titleCommunication and relationships at work with a focus on teamworkeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-01-21
dc.contributor.refereeŠkorňová Eva
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record