Show simple item record

Early Contractor Involvement (ECI) and its Implementation

dc.contributor.advisorTomek Aleš
dc.contributor.authorBuchal Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T15:41:16Z
dc.date.available2016-05-13T15:41:16Z
dc.date.issued2014-12-16
dc.identifierKOS-587864696305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64215
dc.description.abstractCílem výzkumu bylo nalézt způsob pro budoucí zefektivnění produkce českého veřejného stavevbnictví pomocí ECI implementatce. Motivací pro provedení výzkumu byl výrazný úspěch zahraničních států při použití ECI principů ve státem dotovaném stavebním sektoru. Především používané modely ve Velké Británii a Austrálii společně s konkrétními příklady jejich projektů zarhnujících ECI principy byly prozkoumány v rámci výzkumu. Největší potenciál časného zahrnutí hlavného dodavatele do zakázky pomocí smlouvy založené na větší míře spolupráce tkví pro české veřejné stavebnictví ve zlepšeném návrhu a inženýringu projektu v ohledu nabízené hodnoty za peníze. Toho je dosaženo přes poskytování speciálních oborových znalostí, zkušeností a expertíz potřebných pro rozhodování v době s efektivím vlivem na projekt v rané fázi jeho životního cyklu. Důkladná analýza současné praxe ve státem dotovaném stavebním sektoru byla na začátek absolutně nezbytná, aby bylo možné později vytvořit reálné návrhy pro budoucí rozvoj. Základna znalostí a zkušeností ohledně ECI principů byla následně zřízena za účelem možného vytvoření přizpůsobeného modelu pro jejich aplikaci v České republice. V třetím kroku byly vyhodnoceny přínosy v rámci jistých druhů projektů a odůvodněno uplatnění ECI v domácích podmínkách na základě poskytnutých případových studií. V neposlední řadě byla poskytnuta doporučení pro realizaci implementace založené na předešlém a zdokumentovaném výzkumu za účelem zabezpečení procesu a požadovaného výsledku. Jako výsledek provedeného výzkumu bylo jednoznačně doporučeno použít ECI principy v rámci českého veřejného stavebnctví vzhledem k významnému a prokázanému přínosu směrem k budoucímu zdokonalení. Nicméně to je možné pouze v rámci koherentní a důsledné strategie pro celý sektor, která vyžaduje velké úsilí pro vývoj. Z tohoto důvodu je zapotřebí důkladná spolupráce zástupců České republiky společně s předními odborníky z oboru na vytvoření dlouhodobého plánu, aby se úspěšně a také bezpečně podařilo překonat průlom v současné době převládajícího statutu quo ve státem dotovaném stavebnictví.cze
dc.description.abstractThe research aimed to discover the possibility for future performance improvement of the CZ public funded construction through ECI implementation. The motivation for such a research had been the great success of ECI principles employment within the public sector construction in foreign counties. Especially the examples of the UK and AU models, as well as their specific projects involving the ECI application, were reviewed within the research. The greatest contribution for the CZ public funded construction sector, through the earlier involvement of the general contractor to the process under a more collaborative contract, lies in the project design and engineering enhancement in terms of the offered value for money. This is reached through providence of the special field knowledge, experience, and expertise needed for decision making in the time of effective project influence up front its lifecycle. Firstly, thorough analysis of the current practices in the construction sector was absolutely essential in order to create any later suggestions for their future development. The knowledge and experience base, in terms of ECI principles, was afterwards established in order to enable customized implementation of the model for CZ conditions. Thirdly, the benefits of ECI within certain construction projects, together with the justification for its application in CZ, were provided and supported with findings from numerous case studies. Last but not least, the specific implementation recommendations were provided based on previously documented findings in order to secure the process and its desired result. As a result from the undertaken research, it was strongly recommended to implement the ECI principles within the CZ public funded construction due to its proven contribution capacity towards its future improvement. However, such a process is possible only along with a coherent and consistent strategy for the whole sector which requires a great effort to develop. Therefore, the profound collaboration of CZ officials, together with recognized professionals, on its future long-term plan is required in order to safely and successfully overcome the breakthrough in the currently prevailing status quo.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectČasné zahrnutí dodavatele Dodavatelské systémy Veřejné zakázky Spolupráce Výměna a zachycení znalostí Strategie pro stavebnictví Výběrová kritériacze
dc.subjectEarly Contractor Involvement Procurement methods Tender process Collaboration and knowledge exchange Construction sector strategy Evaluation criteriaeng
dc.titleEarly Contractor Involvement (ECI) and its Implementationcze
dc.titleEarly Contractor Involvement (ECI) and its Implementationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-27
dc.contributor.refereeČásenský Martin
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record