Zobrazit minimální záznam

The evaluation of investments to information modeling tools in small design office

dc.contributor.advisorMatějka Petr
dc.contributor.authorŠpitálská Jana
dc.date.accessioned2016-05-13T15:41:02Z
dc.date.available2016-05-13T15:41:02Z
dc.date.issued2014-12-17
dc.identifierKOS-587864505405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64205
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vyhodnocení investice do nástroje informačního modelování v malé projekční kanceláři. V teoretické části budou popsána úskalí využívání programu pro informační modelování a současný stav implementace BIM ve světě a v České republice. V praktické části bude provedena případová studie na konkrétní projekční kancelář a vyhodnocení investice z finančního a provozního hlediska.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is evaluate investments to information modeling tool in a small design office. The theoretical part describes the pitfalls of using the program for information modeling and the current state of implementation of BIM in the world and in the Czech Republic. In the practical part will be performed case studies on concrete design office and evaluation investments from financial and operational aspects.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectProjekční kancelář BIM (Building Information Modeling) Implementace BIM Případová studie Úskalí BIMcze
dc.subjectDesign office BIM (Building Information Modeling) implementation of BIM Case Study Pitfalls BIMeng
dc.titleVyhodnocení investice do nástroje informačního modelování v malé projekční kancelářicze
dc.titleThe evaluation of investments to information modeling tools in small design officeeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-26
dc.contributor.refereeChmelová Sylva
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam