Show simple item record

Teh potential increase in the market value of the property by performing of modernization

dc.contributor.advisorSchneiderová Heralová Renáta
dc.contributor.authorKrejčí Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T15:40:45Z
dc.date.available2016-05-13T15:40:45Z
dc.date.issued2014-12-18
dc.identifierKOS-587864498505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64193
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením potenciálu navýšení tržní hodnoty nemovitosti modernizaci nebo rekonstrukci nemovitosti. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je teoretická, obsahuje metodiku oceňování včetně souvisejících základních pojmů a představení legislativních předpisů týkajících se oceňovaní nemovitostí. Praktická část je rozdělena na dvě související části. První z nich se týká analýzy realizovaných prodejů nemovitosti v okrese Litoměřice a druhá část je zaměřena na oceňování nemovitostí před a následně po provedení plánované modernizace či ve větším případě, rekonstrukce.cze
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the potential increase in the market value of the property caused by modernization or by reconstruction of the property. The diploma thesis is divided into three main parts. The first part is theoretical, it includes valuation methodology, related basic keywords and legislation relating to property valuation. The practical part is divided into two related parts. The first part concerns on the market analysis for the district Litoměřice and the second part is focused on real estate valuation before and after the planned modernization or reconstruction.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectOceňování nemovitostí, legislativa, katastr nemovitostí, analýza trhu, tržní hodnota, rekonstrukce, modernizace, pozemek, rodinný dům, bytový dům, nákladycze
dc.subjectProperty valuation, legislation, real estate, market analysis, market value, modernization, reconstruction, land, house, apartment building, costseng
dc.titlePotenciál navýšení tržní hodnoty modernizací nemovité věcicze
dc.titleTeh potential increase in the market value of the property by performing of modernizationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-27
dc.contributor.refereeHromada Eduard
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record