Show simple item record

Tools for Increasing of Cabin Crew Professional Skillsdc.contributor.advisorChmelík Jakub
dc.contributor.authorSvoboda Michal
dc.date.accessioned2016-05-13T09:51:15Z
dc.date.available2016-05-13T09:51:15Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-658933784905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64109
dc.description.abstractTato diplomová práce se týká zaměstnání palubních průvodčí. Zabývá se znalostmi, které palubní průvodčí mají, a znalostmi a "nástroji", které nemají, ale mohli by mít. Její součástí je dotazníkový průzkum provedený mezi palubními průvodčími z celého světa, jehož výsledky ukazují (mimo jiné) na mezery ve znalostech, které palubní průvodčí mají, a také na neustálé porušování předpisů jejich zaměstnavateli - provozovateli letecké dopravy. Jako reakce na tento průzkum práce pokračuje stručnou, doplňkovou učebnicí pro palubní průvodčí, a programem pro výpočet proveditelnosti letové služby, který má potenciál ochránit posádky letadel před letovými službami, které svou délkou překračují povolené normy.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is about cabin crew job. It deals with knowledge that cabin crew have, and knowledge and "tools" they don't have, but could have. Included in this thesis is a survey conducted among cabin crew from all over the world. Results of the survey show (among other things) gaps in the knowlegde and skills of cabin crew, and constant violation of international regulations by their employers - air transport operators. As a reaction to those results, the thesis continues by a brief textbook made specifically for cabin crew, and by a computer programme capable of computing workable flight duty period, which has a potential to protect air crews from flight duties, which are illegal.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectpalubní průvodčí, letecká doprava, letová služba, doba letové služby, porušování předpisůcze
dc.subjectcabin crew, air transport, flight duty, flight duty period, violation of regulationseng
dc.titleNástroje ke zvyšování profesní úrovně palubního personálucze
dc.titleTools for Increasing of Cabin Crew Professional Skillseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-22
dc.contributor.refereeStrouhal Miloš
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record