Show simple item record

Analysis of usage PID in terms of tourism

dc.contributor.advisorSkolilová Petra
dc.contributor.authorKoropova Margarita
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:49Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:49Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-610507037405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64091
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je integrovaná doprava v Praze, její role v cestovním ruchu a význam pro cestující. Práce podává přehled o integrovaných dopravních systémech obecně, jejich vzniku a současném stavu ve světě. Porovnávají se jednotlivé IDS v Evropě, především ze strany, nejdůležitější pro turisty. Dále je nastíněna historie pražské integrované dopravy, její ekonomický provoz a financování. Současný stav veřejné dopravy v Praze je znázorněn ve SWOT analýze, která zobrazuje silné a slabé stránky dopravy, její příležitosti a hrozby. Hlavní důraz je kladen na analýzu PID z turistického pohledu, zkoumají se klady a zápory. Pomocí dotazníkového šetření mezi uživateli se odhalují nedostatky a existující problematika PID. Na základě prozkoumaných dat se vyhledávají možná řešení odstranění vad a zlepšení dopravy v Praze.cze
dc.description.abstractThe subject of bachelor's thesis is integrated transport in Prague, it's part in tourism and importance for travelers. Thesis processes summary about integrated transport in general, it's genesis and present-day situation. Includes comparison of individual integrated systems in Europe, mainly from the side the most important for tourists. Also there is outlined history of Prague Integrated Transport, its economic system and funding. Present condition of public transport in Prague is represented in a SWOT analysis, which displays strengths and weaknesses of transport, its opportunities and threats. The main emphasis is put on analysis of PID from the point of view of tourists, advantages and disadvantages are being explored. With the aid of a questionnaire survey the thesis reveals disadvantages and existing problems of integrated transport in Prague. On the basis of explored data there is made a research of possible solutions for elimination of defects and improvement of PID.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectIDS, integrované dopravní systémy, integrovaná doprava, cestovní ruch, doprava, PID, Pražská integrovaná doprava, MHD, veřejná doprava, městská hromadná doprava, Praha, Česká republika, Evropa, analýza, SWOTcze
dc.subjectIDS, integrated transport, integrated system of transport, integrated transportation, transport, transportation, public transport, tourism, PID, Prague integrated transport, Prague, Czech Republic, Europe, analysis, SWOTeng
dc.titleAnalýza využití Pražské integrované dopravy z pohledu cestovního ruchucze
dc.titleAnalysis of usage PID in terms of tourismeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-01-13
dc.contributor.refereeVančura Pavel
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record