Show simple item record

Determination of the Critical Conditions for Barrier-free Transfer in PT

dc.contributor.advisorPospíšil Jiří
dc.contributor.authorLudvík Tomáš
dc.date.accessioned2016-05-13T09:50:21Z
dc.date.available2016-05-13T09:50:21Z
dc.date.issued2015-05-30
dc.identifierKOS-587864754405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64068
dc.description.abstractDiplomová práce "Stanovení kritických podmínek pro bezbariérový přestup ve veřejné dopravě" se zabývá problematikou přestupu osob pohybujících se pomocí vozíku pro invalidy ve veřejné dopravě. Jejím cílem je shrnutí a zobecnění poznatků týkajících se této problematiky, provedení analýzy jednotlivých dějů v rámci jednoho přestupu osoby na vozíku a syntéza problémových dějů z pohledu osoby na vozíku i z pohledu dopravního technologa.cze
dc.description.abstractThe subject of the DiplomaThesis "Determination of the Critical Conditions for Barrier-free Transfer in Public Transport" deals with the transport of people using a wheelchair in public transport. Its aim is to summarise the findings and generalisations concerning these issues, an analysis of individual processes within a single transfer of a person in a wheelchair and synthesis of the problematic events from the perspective of a person in a wheelchair and from the perspective of a traffic technologist.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectBariéry, bezbariérovost, vozíčkáři, veřejná doprava, přestupní uzlycze
dc.subjectBarriers, barrier free, wheelchair users, public transport, transfer pointseng
dc.titleStanovení kritických podmínek pro bezbariérový přestup ve veřejné dopravěcze
dc.titleDetermination of the Critical Conditions for Barrier-free Transfer in PTeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeKonečný Martin
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record