Zobrazit minimální záznam

The influence of surface properties on the creation of model using a 3D scanner

dc.contributor.advisorVyčichl Jan
dc.contributor.authorVejrážková Romana
dc.date.accessioned2016-05-13T09:49:05Z
dc.date.available2016-05-13T09:49:05Z
dc.date.issued2015-05-31
dc.identifierKOS-587864450305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/64007
dc.description.abstractTato práce se věnuje popisu postupu skenování několika geometricky identických předmětů různých barev a povrchů za pomoci ručního 3D skeneru. Výstupem je tak vytvoření několika 3D modelů v počítači a porovnání postupu skenování a jeho přesnosti. V současné době existuje mnoho druhů snímacích zařízení, které jsou určené k vytváření duplikátů. Mohou být využívány v různých odvětvích a k různým činnostem, a proto se v této práci vyskytne jejich rozdělení, vlastnosti, princip používání a vzájemné porovnání. Hlavním cílem této práce je porovnání a zhodnocení postupu skenování na základě povrchových vlastností snímaných předmětů.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on a description of a scanning procedure for geometrically identical objects of different colours and surfaces with the use of a 3D hand scanner. The outcome is then a creation of numerous computerized 3D models and comparison of their scanning procedure and its accuracy. Nowadays, there are many different types of scanning devices which operate for the purpose of duplicates' creation. These scanning devices can be used in various areas and for different tasks, therefore, their division, features, principles of use, and mutual comparison is included in this thesis. The main aim of this thesis is comparison and evaluation of the scanning procedure, based on surface features of the scanned objects.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subject3D skener, 3D skenování, 3D model, 3D tiskárna, reverzní inženýrství, laser, geometrie, kvádrcze
dc.subject3D scanner, 3D scanning, 3D model, 3D printer, reverse engineering, laser, geometry, cuboideng
dc.titleVliv povrchových vlastností na tvorbu modelu pomocí 3D skenerucze
dc.titleThe influence of surface properties on the creation of model using a 3D scannereng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-17
dc.contributor.refereeSchmidt Drahomír
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky a materiálůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam