Show simple item record

Analysis of Speed od Persons Movement on Pedestrian Crossings

dc.contributor.advisorKrčál Jan
dc.contributor.authorSodomková Adéla
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:05Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:05Z
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifierKOS-587864250605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63914
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je analyzovat rychlost chůze chodců na přechodech pro chodce se zaměřením na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V práci je pro optimální měření obyvatelstvo rozděleno do skupin, které jsou sledovány a měřeny v několika lokalitách. V rámci měření jsou definovány parametry přechodů pro chodce. Práce porovnává naměřená data s průměrnou rychlostí uvedenou v normě ČSN 73 6110.cze
dc.description.abstractThe task of my bachelor work is to analyse the speed of movement of pedestrians at crossings, with special accent on people with limited moving ability. For optimal measuring inhabitants are divided into several categories. Those categories are observed and measured at several localities. For the measuring there are defined basic parameters of the crossings. The work compares obtained data with average speed of pedestrians used in norm ČSN 73 6110.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpřechod pro chodce, rychlost chůze, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, bezbariérovostcze
dc.subjectpedestrian crossing, speed of movement, people with limited moving ability, barrier-freeeng
dc.titleAnalýza rychlosti pohybu osob na přechodech pro chodcecze
dc.titleAnalysis of Speed od Persons Movement on Pedestrian Crossingseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-09
dc.contributor.refereeTichý Tomáš
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record