Zobrazit minimální záznam

Transport service for selected area collection points

dc.contributor.advisorMocková Denisa
dc.contributor.authorPochop Stanislav
dc.date.accessioned2016-05-13T09:47:02Z
dc.date.available2016-05-13T09:47:02Z
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifierKOS-587864168605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63912
dc.description.abstractCílem této práce byla optimalizace a návrh vhodných tras svozu mléka pro mlékárenský závod TPK Pribina v Hesově. Nejdříve byla firma TPK Pribina krátce představena a byl uveden současný stav svozu mléka. Následně byly vybrány vhodné metody z oblasti teorie grafů pro optimalizaci a návrh tras. Poté došlo k aplikaci vybraných metod na stávající situaci a bylo vytvořeno několik variant řešení. V poslední části byla vybrána finální varianta návrhu tras a došlo k porovnání se současným stavem.cze
dc.description.abstractThe optimalisation and the proposal of suitable routes for milk collection in the company TPK Pribina in Hesov was the main aim of this thesis. At the earliest the company TPK Pribina was shortly introduced, then the currect state of milk collection was described. Right methods from graph theory for optimalisation and route proposal were chosen afterwards. Selected methods were applied on current situation subsequently and some options of solution were created. The final solution for route proposal was chosen in the last part, it was also compared with current situation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectteorie grafů, optimalizace tras, problém obchodního cestujícího, okružní problém, Žravý algoritmus, algoritmus Clarka a Wrightacze
dc.subjectGraph theory, Route optimalisation, Travelling Salesman Problem, Circular problem, Greedy Search, Clark-Wright algorithmeng
dc.titleDopravní obsluha sběrných míst vybraného územícze
dc.titleTransport service for selected area collection pointseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-17
dc.contributor.refereeDrahošová Lucie
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam