Show simple item record

Auxiliary Navigation Systems in Folders IZS

dc.contributor.advisorHrubeš Pavel
dc.contributor.authorKarlíková Monika
dc.date.accessioned2016-05-13T09:45:58Z
dc.date.available2016-05-13T09:45:58Z
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifierKOS-579121265805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63859
dc.description.abstractABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce " Pomocné navigační systémy ve složkách IZS " je zaměření na popis, aplikaci a využívání navigačních systémů v prostředí integrovaného záchranného systému, analýza finančních nákladů a výnosů jednotlivých variant navigačních systémů a možné návrhové řešení sjednocení mapových podkladů složek integrovaného záchranného systému.cze
dc.description.abstractABSTRACT The subject of this thesis " Auxiliary navigation systems in folders IZS "is the focus on the description, application and use of navigation systems in an integrated rescue system, analysis of financial costs and benefits of individual variants navigation systems and possible design solutions unify maps of the Integrated Rescue System.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectKLÍČOVÁ SLOVA GPS, mapa, navigace, integrovaný záchranný systém, navigační systémycze
dc.subjectKEYWORDS GPS, map, navigation, integrated rescue system, Navigation Systemseng
dc.titlePomocné navigační systémy ve složkách IZScze
dc.titleAuxiliary Navigation Systems in Folders IZSeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-17
dc.contributor.refereeLokaj Zdeněk
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record