Show simple item record

Simulation of Monte Carlo - Information sources of risk decision

dc.contributor.advisorPastor Otto
dc.contributor.authorLeskiv Tetyana
dc.date.accessioned2016-05-13T09:45:58Z
dc.date.available2016-05-13T09:45:58Z
dc.date.issued2015-08-17
dc.identifierKOS-578858847705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63858
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce jsou nejdůležitější definice z problematiky manažerského rozhodování. Práce se orientuje především na vysvětlení důležitých definicí a pojmů. Zaměřuje se na popis manažerského rizika a simulační metodu Monte Carlo. Součástí práce je praktická část zaměřená na simulaci v počítačovém programu Crystal Ball. Rovněž je obsaženo srovnání ekonomických výsledků dvou projektů.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis are definitions of the most important information on issues of managerial decision making. Thesis is mainly focused on the definition and explanation of important concepts. The main goal is the description of the risk management and simulation Monte Carlo method. Part of the thesis is focused on the practical component in a computer simulation program Crystal Ball. Also included a comparison of the economic results of the two projects.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectRiziko, nejistota, manažerské riziko, informační zdroj, simulace Monte Carlo, aplikace Crystal Ballcze
dc.subjectRisk, uncertainty, risk management, information sources, simulation Monte Carlo, application Crystal Balleng
dc.titleSimulace Monte Carlo - informační zdroj rizikového rozhodovánícze
dc.titleSimulation of Monte Carlo - Information sources of risk decisioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-17
dc.contributor.refereeZmatlík Jiří
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika dopravy a telekomunikacícze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record