Show simple item record

Checking the Station Interlocking in Terms of Maintenance Cost and Reliabilitydc.contributor.advisorBaudyš Karel
dc.contributor.authorRýznar Stanislav
dc.date.accessioned2016-05-13T09:45:56Z
dc.date.available2016-05-13T09:45:56Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.identifierKOS-578331511705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63856
dc.description.abstractCílem diplomové práce je stanovit výši servisních nákladů části staničního zabezpečovacího zařízení ESA a provést analýzu spolehlivosti dle jedné z platných mezinárodních metodik. Práce se v teoretické části zabývá teorií spolehlivosti, teorií životního cyklu a metodami pro modelování a predikci spolehlivosti. V praktické části se práce zabývá stanovením servisních nákladů, predikcí spolehlivosti a otázkou, zda je vhodné vzhledem k výši servisních nákladů a potřebné investici do vývoje usilovat o zvýšení spolehlivosti.cze
dc.description.abstractThe thesis aims to determine the amount of service costs of the station interlocking equipment ESA and to analyze the reliability according to one of valid international methodologies. The theoretical part deals with the theory of reliability, life cycle theory and methods for modeling and prediction of reliability. The practical part deals with the determination of the cost of service, reliability predictions and question whether it is appropriate to increase reliability due to the amount of service costs and the necessary investment in developing strive.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectSpolehlivost, životní cyklus, predikce spolehlivosti, servisní náklady, staniční zabezpečovací zařízení.cze
dc.subjectReliability, life cycle, prediction of reliability, service cost, interlocking system.eng
dc.titlePrověření části SZZ z hlediska servisních nákladů a spolehlivosticze
dc.titleChecking the Station Interlocking in Terms of Maintenance Cost and Reliabilityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeKejzlar Milan
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record