Show simple item record

Management of international carriage of diesel fueldc.contributor.advisorBřezina Edvard
dc.contributor.authorLičmanová Jana
dc.date.accessioned2016-05-13T09:45:37Z
dc.date.available2016-05-13T09:45:37Z
dc.date.issued2015-05-25
dc.identifierKOS-578331402405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63845
dc.description.abstractTéma této diplomové práce je Řízení mezinárodní přepravy motorové nafty. V teoretické části je uvedena charakteristika motorové nafty, která je předmětem mezinárodní přepravy. Teoretická část dále obsahuje platnou legislativu a činnosti, které předchází samotné přepravě. V poslední kapitole teoretické části je uveden popis celého procesu mezinárodní přepravy motorové nafty. Praktická část obsahuje návrhy optimalizace přepravy, provozní a ekonomické posouzení.cze
dc.description.abstractTheme of this master´s thesis is Management of international carriage of diesel fuel. In the theoretical part there is mentioned the characteristic of diesel fuel, which is the subject of this international carriage. Further the theoretical part contains valid legislation and operations, which come befor the transport. In the last chapter of the theoretical part is mentioned the whole proces of international carriage of diesel fuel. The practical part contains the proposals of transport optimization, operating and economic evaluation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmezinárodní přeprava, RID, nebezpečné věci, motorová nafta, vlečka, optimalizacecze
dc.subjectinternational carriage, RID, dangerous goods, diesel fuel, siding, optimizationeng
dc.titleŘízení mezinárodní přepravy motorové naftycze
dc.titleManagement of international carriage of diesel fueleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-06-18
dc.contributor.refereeZemčík Jan
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record