Show simple item record

Effective actual traffic information distribution in ITS solutions

dc.contributor.advisorLokaj Zdeněk
dc.contributor.authorTvrdý Konrád
dc.date.accessioned2016-05-13T09:45:06Z
dc.date.available2016-05-13T09:45:06Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-567052820505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63832
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o systému distribuce dopravních informací. Je podán přehled dostupných dopravních informacích vhodných k přímé distribuci řidičům. Práce analyzuje dostupné distribuční kanály dopravních informací. V rámci práce byla navržena a vytvořena mobilní aplikace jako distribuční kanál projektu "Zvýšení využití parkovací kapacity na dálnicích za použití predikčních modelů TA02031411". Návrh a realizace software je detailně popsán. Bylo provedeno zhodnocení vytvořené aplikace v rámci celého projektu a navrženy směry pro jeho budoucí rozvoj.cze
dc.description.abstractThis thesis discusses about traffic information distribution system. Overview of available traffic information that are usable for direct distribution to the drivers is given. Available distribution channels of traffic information are analysed. As a part of the thesis mobile application as a distribution channel for the project "Increasing the usage of parking capacity on motorways using predictive models TA02031411" was developed. Design and realisation of the software is described in detail. Developed solution is evaluated and directions for the next progress of the project are proposed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectdopravní informace, distribuční kanály informací, parkování nákladních vozidel, inteligentní parkovánícze
dc.subjecttraffic information, information distribution channels, heavy goods vehicles parking, intelligent truck parkingeng
dc.titleEfektivní distribuce aktuálních dopravních informací v ITS systémechcze
dc.titleEffective actual traffic information distribution in ITS solutionseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-14
dc.contributor.refereeBureš Petr
theses.degree.disciplineInženýrská informatika v dopravě a spojíchcze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record