Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-14 z 14

  • Technologie iBeacon a její využití pro osoby se specifickými potřebami 

   Autor: Kochkurov Dmytro; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   V této práci navrhujeme systém využívající iBeacon pro vnitřní polohování. V tomto systému iBeacon dokáže přesně nalézt místo, kde je uživatel ve vnitřním prostředí, a poskytne mu potřebné pokyny pro další pohyb. Naším ...
  • Koncept designu automobilového kola 

   Autor: Štefl Jan; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Olejníčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Hlavním předmětem této diplomové práce je ideový koncept automobilového kola. První část se zabývá popisem kola jako takového, jeho historií a vývojem. Další část se věnuje druhům automobilových kol a jejich výrobě. Náplní ...
  • Návrh systému kontroly kvality kooperativních systémů 

   Autor: Jirák Jakub; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Michaela Melicharová
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční vzorek automatizovaného systému ověřování kvality kooperativních systémů. Práce se v první části teoreticky zabývá kooperativními systémy a přináší přehled již realizovaných ...
  • Detekce osob v automobilu prostřednictvím termokamer 

   Autor: Zohn Libor; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Prokýšek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je vůbec možné detekovat lidi ve vozidle, která metoda pro tento účel bude nejlepší a její následné připojení k záchrannému systému eCall. První kapitoly slouží jako úvod do ...
  • Parametry dopravní infrastruktury pro osoby s omezenou schopností pohybu 

   Autor: Matoušek Jan; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Novotná Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   V současné době je, oproti ještě nedávné minulosti, kladen velký důraz na plnohodnotný způsob života osob s omezenou schopností pohybu a orientace, což je z dopravního hlediska především možnost jejich samostatného, snadného, ...
  • Bariéry v železniční dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

   Autor: Jakl Filip; Vedoucí práce: Jeřábek Michal; Oponent práce: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit jednotnou metodiku sběru parametrů důležitých pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace při jejich samostatném užívání železniční dopravy, která bude v další části této práce ...
  • Efektivní distribuce aktuálních dopravních informací v ITS systémech 

   Autor: Tvrdý Konrád; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce pojednává o systému distribuce dopravních informací. Je podán přehled dostupných dopravních informacích vhodných k přímé distribuci řidičům. Práce analyzuje dostupné distribuční kanály dopravních ...
  • Přístup do odbavovacích systémů v dopravě s využitím NFC 

   Autor: Hanton Martin; Vedoucí práce: Kalika Marek; Oponent práce: Bílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce analyzuje možnosti využití technologie NFC v odbavovacích systémech a reaguje na jeho nedostatky kombinací NFC s dalšími technologiemi umožňujícími bezdrátovou komunikaci na delší vzdálenost. Na základě ...
  • Bezpečnostní aspekty odbavovacích systémů v dopravě 

   Autor: Fritzl Martin; Vedoucí práce: Holý Radek; Oponent práce: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku čipových karet v oblastech vyžadující vysoký stupeň zabezpečeného přístupu. Práce podrobně rozebírá systém čipových identifikátorů a bezpečnostní aspekty jeho komunikační struktury. ...
  • Optimalizace datové komunikace v odbavovacích systémech v dopravě 

   Autor: Andršová Monika; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Prokýšek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato diplomová práce se zabývá technologií bezkontaktních čipových karet MIFARE v oblasti odbavovacích systémů v dopravě, konkrétně vývojovými řadami MIFARE Classic a MIFARE DESFire. Hlavním cílem je na základě znalostí ...
  • Porovnání dopravní přístupnosti v České republice a Mexiku 

   Autor: Čiháková Lucie; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Hejtmánková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na porovnání legislativy bezbariérového přístupu v České republice a ve městě Querétaro ve Spojených státech Mexických. V teoretické části se soustředím na důležité parametry a zákony týkající ...
  • Koncept designu jízdního kola 

   Autor: Hurt Tomáš; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce obsahuje stručný úvod do problematiky navrhování cyklistických kol. Krátká čast práce je věnována samotné historii a členění kol do skupin a jejich zařazení podle předepsaných topologií. Dále v práci uvádím ...
  • Aproximace s využitím genetického programování 

   Autor: Barnet Zdeněk; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zaměřuje na aproximaci signálu využitím jedné z evolučních technik, genetického programování, a porovnání výsledků s technikou druhou, gramatickou evolucí. Metoda je implementována v jazyce C++ s pomocí ...
  • Problematika přestupu z autobusové dopravy na jiný druh dopravy 

   Autor: Formanová Michaela; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Novotná Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou přestupu z autobusové dopravy na jiný druh dopravy z pohledu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy přestupními uzly. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy, ...