Now showing items 1-20 of 20

  • Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku 

   Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl popsán protokol Bluetooth. ...
  • Návrh distribuovaného prostředí pro práci s Big Daty 

   Author: Alena Chernetskaya; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Tato diplomová práce se zabývá studováním problematiky NoSQL (not only SQL) databáze, teoretickým popisem jejich funkcionality a jejich porovnáním s relačními databázemi. Následně práce pojednává o požadavcích na budoucí ...
  • Asset Mangement a Design a Tvorba HelpDesku pro ŘLP 

   Author: Jan Štůla; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Oldřich Krabec
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem této diplomové práce je příprava specifikací, strategie projektového řízení, provedení business IT analýzy a vytvořit model systému helpdesku pro Řízení Letového Provozu České republiky. Pohovory se zákazníkem ...
  • Návrh informační aplikace pro cestující v letecké dopravě 

   Author: Jakub Štros; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Bergman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Práce se věnuje návrhu mobilního softwaru, který využívá další chytré aplikace a jiné zdroje dat, pro výběr dopravních prostředků a optimalizaci cestovního času pasažérů v letecké dopravě. Aplikace by se měla používat na ...
  • Návrh a realizace evaluace use-case RLX v rámci projektu C-ROADS CZ 

   Author: Vojtěch Sejkora; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro evaluaci služby RLX v rámci projektu C-ROADS a její realizací. V první řadě byla provedena rešerše kooperativních dopravních systémů a pilotních projektů. Dále pak byla ...
  • Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce 

   Author: Barbora Vanišová; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Mejzr Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Předmětem diplomové práce „Návrh bezbariérových úprav vybrané oblasti v Nymburce“ je analýza současného stavu zvolené lokality z hlediska bezbariérové přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce ...
  • Technologie iBeacon a její využití pro osoby se specifickými potřebami 

   Author: Kochkurov Dmytro; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   V této práci navrhujeme systém využívající iBeacon pro vnitřní polohování. V tomto systému iBeacon dokáže přesně nalézt místo, kde je uživatel ve vnitřním prostředí, a poskytne mu potřebné pokyny pro další pohyb. Naším ...
  • Koncept designu automobilového kola 

   Author: Štefl Jan; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Olejníčková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Hlavním předmětem této diplomové práce je ideový koncept automobilového kola. První část se zabývá popisem kola jako takového, jeho historií a vývojem. Další část se věnuje druhům automobilových kol a jejich výrobě. Náplní ...
  • Návrh systému kontroly kvality kooperativních systémů 

   Author: Jirák Jakub; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Michaela Melicharová
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit funkční vzorek automatizovaného systému ověřování kvality kooperativních systémů. Práce se v první části teoreticky zabývá kooperativními systémy a přináší přehled již realizovaných ...
  • Detekce osob v automobilu prostřednictvím termokamer 

   Author: Zohn Libor; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Prokýšek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce je zjistit, zda je vůbec možné detekovat lidi ve vozidle, která metoda pro tento účel bude nejlepší a její následné připojení k záchrannému systému eCall. První kapitoly slouží jako úvod do ...
  • Parametry dopravní infrastruktury pro osoby s omezenou schopností pohybu 

   Author: Matoušek Jan; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Novotná Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   V současné době je, oproti ještě nedávné minulosti, kladen velký důraz na plnohodnotný způsob života osob s omezenou schopností pohybu a orientace, což je z dopravního hlediska především možnost jejich samostatného, snadného, ...
  • Bariéry v železniční dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

   Author: Jakl Filip; Supervisor: Jeřábek Michal; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit jednotnou metodiku sběru parametrů důležitých pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace při jejich samostatném užívání železniční dopravy, která bude v další části této práce ...
  • Přístup do odbavovacích systémů v dopravě s využitím NFC 

   Author: Hanton Martin; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Bílek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce analyzuje možnosti využití technologie NFC v odbavovacích systémech a reaguje na jeho nedostatky kombinací NFC s dalšími technologiemi umožňujícími bezdrátovou komunikaci na delší vzdálenost. Na základě ...
  • Bezpečnostní aspekty odbavovacích systémů v dopravě 

   Author: Fritzl Martin; Supervisor: Holý Radek; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku čipových karet v oblastech vyžadující vysoký stupeň zabezpečeného přístupu. Práce podrobně rozebírá systém čipových identifikátorů a bezpečnostní aspekty jeho komunikační struktury. ...
  • Koncept designu jízdního kola 

   Author: Hurt Tomáš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Nouzovský Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce obsahuje stručný úvod do problematiky navrhování cyklistických kol. Krátká čast práce je věnována samotné historii a členění kol do skupin a jejich zařazení podle předepsaných topologií. Dále v práci uvádím ...
  • Aproximace s využitím genetického programování 

   Author: Barnet Zdeněk; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zaměřuje na aproximaci signálu využitím jedné z evolučních technik, genetického programování, a porovnání výsledků s technikou druhou, gramatickou evolucí. Metoda je implementována v jazyce C++ s pomocí ...
  • Problematika přestupu z autobusové dopravy na jiný druh dopravy 

   Author: Formanová Michaela; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Novotná Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou přestupu z autobusové dopravy na jiný druh dopravy z pohledu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy přestupními uzly. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy, ...
  • Porovnání dopravní přístupnosti v České republice a Mexiku 

   Author: Čiháková Lucie; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Hejtmánková Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce se zaměřuje na porovnání legislativy bezbariérového přístupu v České republice a ve městě Querétaro ve Spojených státech Mexických. V teoretické části se soustředím na důležité parametry a zákony týkající ...
  • Efektivní distribuce aktuálních dopravních informací v ITS systémech 

   Author: Tvrdý Konrád; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato diplomová práce pojednává o systému distribuce dopravních informací. Je podán přehled dostupných dopravních informacích vhodných k přímé distribuci řidičům. Práce analyzuje dostupné distribuční kanály dopravních ...
  • Optimalizace datové komunikace v odbavovacích systémech v dopravě 

   Author: Andršová Monika; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Prokýšek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Tato diplomová práce se zabývá technologií bezkontaktních čipových karet MIFARE v oblasti odbavovacích systémů v dopravě, konkrétně vývojovými řadami MIFARE Classic a MIFARE DESFire. Hlavním cílem je na základě znalostí ...