Now showing items 1-20 of 39

   Subject
   accessibility mapping [1]
   Automobilové kolo,automobil,3D modelování,doprava,koncept,návrh,design [1]
   barrier-free environment [1]
   Barrier-free railway transport, people with limited mobility or orientation, railway station, platform, level access to the platform, gradated access to the platform. Railway crossing, centralized access to the platform. [1]
   barrier-free route [1]
   Barrier-free transport, transport infrastructure, person with reduced mobility and orientation, barrier-free use, pedestrian crossing, pavement, staircase, barrier-free ramp, reserved parking space, public transport stop, rail crossing, designing local roads, urban areas, collecting parameters, methodology. [1]
   Bezbariérová doprava, dopravní infrastruktura, osoba s omezenou schopností pohybu a orientace, bezbariérové užívání, přechod pro chodce, komunikace pro pěší, schodiště, bezbariérová rampa, vyhrazené parkovací místo, zastávka veřejné dopravy, železniční přejezd, projektování místních komunikací, intravilán, sběr parametrů, metodika. [1]
   bezbariérová trasa [1]
   Bezbariérová železniční doprava, osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, železniční stanice, nástupiště, úrovňový přístup k nástupišti, mimoúrovňový přístup k nástupišti, železniční přejezd, centrální přechod. [1]
   bezbariérové prostředí [1]
   Bicycle, design, history, Catia V5, 3Ds Max, safety, ITS [1]
   Car wheel,car rim,rim,car,3D modeling,concept,project,design [1]
   Cooperative systems,C2X,ITS,CAM,DENM,quality control,C-ROADS [1]
   Cyklistické kolo, design, historie, Catia V5, 3Ds Max, bezpečnost, ITS [1]
   disabled people, barrierless access, guideline, crosswalk, México, visually impaired persons [1]
   disabled people, tactile adjustments, compensatory tools, junction, bus transportation, barrier-free line, information kiosk [1]
   dopravní informace, distribuční kanály informací, parkování nákladních vozidel, inteligentní parkování [1]
   eCallTermokamera Fluke TiRDetekce obličejeViola-Jones AlgoritmusNávrh systému [1]
   eCallThermal Imager Fluke TiRFace detectionViola-Jones AlgorithmSystem design [1]
   Genetic algorithms, Genetic programming, Signal Approximation, Differential equations [1]