Show simple item record

Traffic Organisation Optimizing in District Svárov in South-East of Česká Lípa

dc.contributor.advisorČarský Jiří
dc.contributor.authorHummelová Eva
dc.date.accessioned2016-05-13T09:44:43Z
dc.date.available2016-05-13T09:44:43Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.identifierKOS-556502882705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63820
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy ve čtvrti Svárov v jihovýchodní části České Lípy" je analýza stávajícího charakteru provozu v dané oblasti, zahrnující možnosti pohybu chodců, zhodnocení stavu zadaných křižovatek a posouzení přednosti v jízdě. Návrh dopravního uspořádání má zajistit zklidnění a optimalizaci dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy silniční i pěší. Práce popisuje současný stav řešené lokality a dopravní problémy této oblasti, zhodnoceny jsou i dopravní nehody v oblasti. Pro zjištění chování tranzitní dopravy byl proveden směrový dopravní průzkum celé oblasti a průzkumy křižovatek pro zjištění rozložení intenzit na nich. Výsledkem je návrh řešení, který byl proveden v souladu s Českými technickými normami a Technickými podmínkami.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis "Traffic Organisation Optimizing in District Svárov in South - East of Česká Lípa" is an analysis of current traffic patterns in the area, including the possible movement of pedestrians, assessment of the condition specified intersections and assessment of the yield precedence. The proposal aims to ensure calming and optimizing traffic, increase road traffic and pedestrians safety. The thesis describes the present state of the site and the traffic problems of the region, alsotraffic accidents are evaluated there. To determine the behavior of transit traffic was carried directional traffic survey of the entire area of surveys and intersections to determine the intensity distribution on them. The result is a proposed solution, which was carried out in accordance with the Czech technical standards and technical conditions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectdiagram intenzit, tranzitní doprava, směrový průzkum oblasti, zklidňování dopravycze
dc.subjectdiagram intensities, transit traffic, directional survey areas, traffic calmingeng
dc.titleOptimalizace organizace dopravy ve čtvrti Svárov v jihovýchodní části České Lípycze
dc.titleTraffic Organisation Optimizing in District Svárov in South-East of Česká Lípaeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-06-23
dc.contributor.refereeSamšiňák Jiří
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record