Zobrazit minimální záznam

The use of air flow bench - aircraft reciprocating engines

dc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorProcházka Petr
dc.date.accessioned2016-05-13T09:44:32Z
dc.date.available2016-05-13T09:44:32Z
dc.date.issued2015-07-18
dc.identifierKOS-549850820905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63808
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Využití měření průtoku vzduchu u leteckých spalovacích motorů" je měření průtoku vzduchu pístovým motorem za účelem zvýšení výkonu motoru. První část práce je věnována spalovacímu pístovému motoru jako takovému pro lepší pochopení dané problematiky a základním principům výkonu motoru. Největší prostor je v další části věnován samotnému měření průtoku vzduchu pístovým spalovacím motorem a vyhodnocování naměřených hodnot. V závěru práce hodnotím ekonomickou a časovou náročnost, celkovou dokonalost měření a její nedostatky.cze
dc.description.abstractThe subject of my bachelor thesis named The use of air flow bench aircraft reciprocating engines is measurement of air flow through reciprocating engine to increase engine performance. The first part of my project is focused on internal combustion engine for a better understanding of issue and guiding principles of engine performance. The main part is focused on measurement of air flow through internal combustion engine and evaluation of measured values. In the conclusion of my thesis I was evaluating economic and time costs, overall accuracy and shortcomings of measurement.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectpístový spalovací motor, air flow bench (přístroj na měření průtoku vzduchu), zvyšování výkonu motoru, naměřená data, úprava hlavy válců motoru, výběr komponentů motorucze
dc.subjectInternal combustion engine, air flow bench, increase of engine performance, measurement data, adjustment of cylinder head, components selectioneng
dc.titleVyužití měření průtoku vzduchu u leteckýchcze
dc.titleThe use of air flow bench - aircraft reciprocating engineseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-09
dc.contributor.refereeMaršálek Josef
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam