Show simple item record

Optimilization of Ground Navigation Equipmnet of Regional Airports

dc.contributor.advisorFrynta Jiří
dc.contributor.authorLeták František
dc.date.accessioned2016-05-13T09:44:11Z
dc.date.available2016-05-13T09:44:11Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-547164716405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63792
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou optimalizace radionavigačních prostředků nových regionálních letišť. Hlavním cílem je nalezení optimálních radionavigačních systémů, které by dokázaly efektivně sloužit pro potřeby přístrojových přiblížení na nově vznikajících regionálních letištích. V první části práce jsou zmíněna letiště v České republice, která by mohla sloužit jako potenciální nová regionální letiště. Na základě stanovených požadavků je postupně vyselektováno několik vhodných letišť, popsán jejich současný stav a zdůvodněno, jaký typ provozu by na daných letištích v budoucnu mohl probíhat. V následující kapitole je věnována pozornost radionavigačním prostředkům. Jsou zde zmíněny klasické prostředky pro radionavigaci, ale také nové moderní systémy, které nabízejí vhodnou alternativu k navigačním prostředkům běžně používaným na letištích ve světě. U jednotlivých systémů je popsán princip funkce, náročnost údržby a jejich cena. Cena jednotlivých systémů je jeden z rozhodujících faktorů při výběru radionavigačního zařízení, které by mělo být umístěno na novém letišti, nebo mělo nahradit systém stávající. S implementací nových zařízení je spojena certifikace. Průběh certifikace a nutné kroky v případě použití nových systémů je uveden a popsán přímo ve spojení s novými systémy. Na konci kapitoly je porovnána cena instalace jednotlivých systémů a jsou popsány hlavní výhody a nevýhody jednotlivých systémů. Třetí a finální kapitola se zabývá implementací vhodných radionavigačních systémů v případě jednotlivých letišť, která byla vybrána v první kapitole.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with optimization of radionavigation aids of new regional airports. The main objective is to find optimal navigation aids enabling establishment of instrument approach procedures at emerging regional airports. The author in the first part of this thesis mentions small airports in the Czech Republic suitable for potential transformation into regional airports. Based on the specific requirements, a few suitable airports are selected, their current state is described along with the potential type of operation. The next chapter is focused both on classic and modern radionavigation aids offering alternatives to today's commonly used systems. Principle of operation, maintenance and costs are described. Acquisition costs play a big role when choosing new radionavigation aids. With the implementation of a new system comes the certification process that is described directly on individual examples of new radionavigation aids mentioned in this thesis. At the end of the second chapter the installation costs of individual systems are described and their advantages and disadvantages are compared. The third and the final chapter deals with the implementation of appropriate radionavigation systems for airports selected in the first chapter.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectregionální letiště, přístrojové přiblížení, ILS, TLS, VOR/NDB, vzdálená věž, radionavigační systémy, České Budějovicecze
dc.subjectregional airports, instrument approach, ILS, TLS, VOR/NDB, remote tower, radionavigation systems, České Budějoviceeng
dc.titleOptimalizace pozemních navigačních zařízení regionálních letišťcze
dc.titleOptimilization of Ground Navigation Equipmnet of Regional Airportseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-20
dc.contributor.refereePolánecká Anna
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record