Show simple item record

Design of a Control Systemfor Ventilation in Road Tunnels

dc.contributor.advisorFaltus Vladimír
dc.contributor.authorGaydoš Vít
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:46Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:46Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-515048313305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63772
dc.description.abstractPráce se zabývá systémem ventilace silničních tunelů. Je zaměřena na výpočty koncentrací emisí oxidu uhelnatého a opacity, jejich ředění, zabývá se také výpočtem rychlosti proudění vzduchu v tunelu. Hodnoty emisí a rychlosti proudění vzduchu v tunelu jsou počítány matematickým modelem. Regresí z nich je určena závislost rychlosti proudění vzduchu v tunelu na vstupních dopravních datech. Tato závislost byla implementována pomocí vhodného algoritmu do programu RSLogix. Dále byla vytvořena analýza spolehlivosti tohoto řešení. Přínosem práce je uvedený vztah aplikovatelný na jakýkoliv silniční tunel mezi vstupními hodnotami dopravního proudu a výslednou rychlostí proudění vzduchu. Výsledná hodnota lze použít pro ovládání celého ventilačního systému.cze
dc.description.abstractThe work is interested by ventilation system of road tunnels. It focuses on the calculation of concentrations of carbon monoxide and opacity, diluting and also deals with the air velocity calculation in the tunnel. The emission and air velocity in the tunnel were calculated by mathematical model. Dependence of the speed of air flow in the tunnel on the input of transport data was determined using regression. This dependence has been implemented using a suitable algorithm into RSLogix program and then reliability analysis of this program was created. The benefit of this work is that the principle is applicable to any road tunnel. The resulting value can be used to control the entire ventilation system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectDopravně-telematický systém, emise oxidu uhelnatého a opacity, ventilace, intenzita a rychlost dopravního proudu, rychlost proudění vzduchu.cze
dc.subjectA traffic telematics system, carbon monoxide and opacity, ventilation, intensity and speed of traffic flow, air velocity.eng
dc.titleNávrh řídicího systému pro ventilaci v silničních tunelechcze
dc.titleDesign of a Control Systemfor Ventilation in Road Tunnelseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-16
dc.contributor.refereeNovák Miroslav
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record