Show simple item record

Transportation externalities and urban toll

dc.contributor.advisorPastor Otto
dc.contributor.authorMerta Petr
dc.date.accessioned2016-05-13T09:43:41Z
dc.date.available2016-05-13T09:43:41Z
dc.date.issued2014-11-30
dc.identifierKOS-510485903005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63768
dc.description.abstractDiplomová práce charakterizuje různorodost v řešení problémů způsobených silniční dopravou ve městech po celém světě. Analyzuje úspěšnost jednotlivých řešení a zabývá se možností zavedení těchto systémů ve městech České republiky. Důležitou složkou práce je také rozbor stávajících zákonů a nařízeních, která souvisí s problematikou omezujících městských režimů.cze
dc.description.abstractThe thesis introduces wide variety of solutions for problems caused by city transport all around the world. It analyzes success rate of particular solutions and deals with the possibility of implementation of these systems in cities of the Czech Republic. Important part of the thesis is also analysis of current laws and regulations which are related to issues of restrictive city modes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectExternality v dopravě, kongesce, nízkoemisní zóny, zóny placeného stání, omezující režimcze
dc.subjectExternalities in transport, congestion, Low emission zone, Paid parking zone, access restriction schemeeng
dc.titleDopravní externality a městské mýtocze
dc.titleTransportation externalities and urban tolleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-01-15
dc.contributor.refereeČerný Karel
theses.degree.disciplineLogistika, technologie a management dopravycze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record