Show simple item record

Optimization of Heat Exchange Stations Designdc.contributor.advisorVavřička Roman
dc.contributor.authorNovák Stanislav
dc.date.accessioned2016-05-13T08:27:46Z
dc.date.available2016-05-13T08:27:46Z
dc.date.issued2016-01-12
dc.identifierKOS-587864877805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63660
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analýza a optimalizace metod výpočtu potřeby tepla u obytných budov. Práce popisuje vytvoření výpočtového softwaru, který splňuje reálné provozní podmínky u obytných budov v ČR. Vyhodnocení je provedeno na základě statistického měření několika obytných budov z rozdílným způsobem provozu. Všechny posuzované budovy nemají navrženy nucený systém větrání. Větrání posuzovaných objektů je zajištěno přirozeným způsobem. Práce vyhodnocuje chování jednotlivých uživatelů a sestavuje předběžný model větrání vyhovující parametrům pro výpočet potřeby tepla. Nedílnou částí práce je rozvaha na investičními a provozními náklady výměníkových stanic s ohledem na reálnou potřebu tepla.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the analysis and optimization of methods for calculating heat demand in residential buildings. The thesis describes the creation of calculation software that mens the real operating condition of the residential uilding in czech republic. Evaluation is made on the basis of statistical measurements of operation. All assessed building were not designed with forced mechanical ventilation systém. Ventilation examined objet sis provided in a natural way. Work evaluates the behavior of individual user and draw up a provisional ventilation model complying with the parameters for the calculation of the heat demand. An integral part of the thesis is the balance sheet of investment and operating cosi of exchanger stations with regard to the real need for heat.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectpotřeba tepla, spotřeba tepla, energie, teplota, výměníková stanice, intenzita větrání, prostup tepla, zisky, větrání, budova, výpočtový model, výpočtový software, model větrání, optimalizace, návrh, tepelné ztráty, výkon, reálný provoz, investice, analýzacze
dc.subjectheat requirement,heat consumption, energy, temperature, heat exchange station, the intensity of ventilation, heat transfer, profits, ventilation, building mathematical models, computational software, model airing, optimization, design, heat loss, performance, real operation, investment, analysiseng
dc.titleOptimalizace návrhu výměníkových staniccze
dc.titleOptimization of Heat Exchange Stations Designeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-02-09
dc.contributor.refereeGalád Vladimír
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record