Show simple item record

Numerical solution of one-dimensional model of flow through a radial turbine stator

dc.contributor.advisorFürst Jiří
dc.contributor.authorSimakova Ekaterina
dc.date.accessioned2016-05-13T08:26:34Z
dc.date.available2016-05-13T08:26:34Z
dc.date.issued2015-06-16
dc.identifierKOS-587864716705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63622
dc.description.abstractPráce se zabývá numerickým modelováním proudění statorem radiální turbíny, které je realizováno řešením zjednodušeného modelu. Zjednodušený model představuje jednorozměrné, stacionární proudění nevazké stlačitelné tekutiny. V první části této práce jsou odvozeny Navierovy-Stokesovy a Eulerovy rovnice. Ve druhé části je představena formulace úlohy a další část se zabývá popisem numerického řešení. Prostorová diskretizace je provedena pomocí metody konečných objemů a pro časovou diskretizaci je použita Eulerova dopředná diference 1. řádu. Advekční členy jsou počítány pomocí dvou různých schémat: AUSM+ a HLL. Poslední část zahrnuje výsledky numerického řešení jednorozměrného proudění a jejich porovnávání s dodanými výsledky výpočtu dvourozměrného turbulentního proudění.cze
dc.description.abstractThe work deals with numerical modeling of flow in a stator of a radial turbine. The solution is based on a simplified model of a one-dimensional, steady flow of nonviscous compressible fluid. In the first part of this work the Navier-Stokes and Euler equations are derived. In the second part the formulation of problem is presented. Another part describes the numerical solution, using the finite volume method for spatial discretization and the Euler forward difference of 1st order for time discretization. Advection members are calculated using two different schemes: AUSM+ and HLL. The last section includes the results of numerical solution of one-dimensional flow and a comparison with results of two-dimensional turbulent flow calculation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectJednorozměrné proudění, Eulerovy rovnice v polárních souřadnicích, nevazké proudění, AUSM schéma, HLL schéma, metoda konečných objemů, zadávaní okrajových podmínek, stator radiální turbíny, lopatková mříž, dýza s proměnným průřezem.cze
dc.subjectOne-dimensional flow, Euler equations in polar coordinates, inviscid flow, AUSM scheme, HLL scheme, finite volume method, entering the boundary conditions, stator of the radial turbine, blade row, nozzle with a variable cross-section.eng
dc.titleNumerické řešení jednorozměrného modelu proudění statorem radiální turbínycze
dc.titleNumerical solution of one-dimensional model of flow through a radial turbine statoreng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-08-31
dc.contributor.refereeHolman Jiří
theses.degree.disciplineMatematické modelování v technicecze
theses.degree.grantorústav technické matematikycze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record