Show simple item record

Improvement of Production at company JC INTERIORS CZECHIA s.r.o.

dc.contributor.advisorRejf Libor
dc.contributor.authorKohout Jakub
dc.date.accessioned2016-05-13T08:26:12Z
dc.date.available2016-05-13T08:26:12Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.identifierKOS-587864494605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63609
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou osmi druhů plýtvání. Mezi tyto druhy patří v pojetí štíhlé výroby nadprodukce, čekání, zásoby, neshodné výrobky, pohyb, přeprava, nadpráce a nevyužitý potenciál. Dále práce popisuje metody a metodiky z oblasti štíhlého podniku, jako jsou 5S, Kaizen, Jidoka, Heijunka, pricip tahu, čas taktu, čas cyklu, Just In Time, a nejvíce pozornosti je věnováno problematice metodiky standardizované práce. Práce se především věnuje řešení případové studie ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o. patřící do skupiny Johnson Controls. Tématem studie je zefektivněním výroby na pracovišti vstřikovacího lisu vyrábějícího plastové díly a to konkrétně palubní desky a takzvané map pockety do osobního automobilu BMW F46. Cílem studie je analýza, posouzení situace a návrh řešení, které má eliminovat časové ztráty obsluhy - zde jsem využil vlastního pozorování a měření jednotlivých operací obsluhy v rámci výrobního procesu na pracovišti. Hlavní použitý nástroj řešení optimalizace na pracovišti je metodika standardizované práce, která využívá soubor standardizovaných formulářů, grafů a tabulek. Mezi ně patří Time Observation Chart Worksheet, Process Capacity Table Worksheet, Standardized Work Combination Table Worksheet, Standardized Work Chart Worksheet, Work Balance Chart, Yamazumi Chart a A3 report.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the analysis of eight kinds of waste. These species include the concept of lean manufacturing overproduction, waiting, inventory, non-conforming products, motion, transportation, surplus labor and untapped potential. It also describes the methods and methodologies in the field of lean enterprise, such as 5S, Kaizen, Jidoka, Heijunka, Pull Principle, Takt Time, Cycle Time, Just In Time, and much attention is given to issues of standardized work methodology. The work mainly deals with solving the case study at JC Interiors Czechia s.r.o. belonging to Johnson Controls. The theme of the study is streamlining the manufacturing workplace injection molding machine producing plastic parts, namely interior panel carrier and map pockets for the passenger car BMW F46. The aim of the study is an analysis of the situation and solution design, which has eliminated wasted time service - here I used my own observations and measurements of individual operations operating in the production process in the workplace. The main tool used in optimization solutions in the workplace is the methodology of standardized work, which uses a set of standardized forms, graphs, tables and diagrams. These include Time Observation Chart Worksheet, Process Capacity Table Worksheet, Standardized Work Combination Table Worksheet, Standardized Work Chart Worksheet, Work Balance Chart, Yamazumi Chart and A3 report.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectštíhlý podnik, štíhlá výroba, osm druhů plýtvání, standardizovaná práce, standardy práce případová studie, Johnson Controls, standardizované formuláře, zefektivnění, zeštíhlení, vstřikovací lis, zlepšení, Kaizen, čas taktu, taktovací čas, čas cyklu, nadpráce, plýtvání pohybycze
dc.subjectlean enterprise, lean manufacturing, eight kinds of waste, standardized work, labor standards case study, Johnson Controls, standardized forms, streamline, injection molding, improvement, Kaizen, cycle time, cycle time, cycle time, surplus labor, wasted motionseng
dc.titleZefektivnění výroby ve společnosti JC Interiors Czechia s.r.o.cze
dc.titleImprovement of Production at company JC INTERIORS CZECHIA s.r.o.eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-08-25
dc.contributor.refereeMartinovský Václav
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record