Show simple item record

Comprehensive quality control of geometrical product specifications using CMM

dc.contributor.advisorBeránek Libor
dc.contributor.authorHomoláč Václav
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:57Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:57Z
dc.date.issued2015-06-18
dc.identifierKOS-587864478605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63599
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na kontrolu kvality geometrických specifikací produktu s využitím souřadnicové měřicí techniky. V úvodní části je uveden základní soubor geometrických tolerancí s popisem souřadnicových měřicích strojů určených pro měření součástí, kde jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost. Následuje rozbor norem týkajících se měření ozubení. V další části je věnována pozornost softwaru určenému pouze pro měření ozubení. Cílem této práce byla analýza geometrických specifikací produktu používaného v leteckém průmyslu při rozdílném způsobu upnutí součásti. Analýza byla provedena na základě porovnání naměřených hodnot a koeficientů způsobilosti měřidla.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on quality control geometrical product specifications using coordinate measuring machines. In the first part, the basic set of geometrical tolerances is introduced along with a description of coordinate measuring machines suitable for component measurements with high demands on accuracy. Consequently, standards related to the gear inspection issue are analyzed. The next part deals with software designated for gear inspection. The thesis in general is focused on analysis of geometric specifications of a product used in the aerospace industry in a different clamping of component. That was executed by comparing measured values and coefficients of gauge capability.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectSouřadnicová měřicí technika (CMM), upnutí, GPS, koeficienty způsobilosti měřidla, Gear PROcze
dc.subjectCoordinate measuring machine (CMM), clamping, GPS, coefficients of gauge capability, Gear PROeng
dc.titleKomplexní kontrola kvality geometrických specifikací produktu s využitím CMMcze
dc.titleComprehensive quality control of geometrical product specifications using CMMeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-09-02
dc.contributor.refereeŠulc Vladimír
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record