Show simple item record

Proposal for control process improvement

dc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorHončariv Radim
dc.date.accessioned2016-05-13T08:25:43Z
dc.date.available2016-05-13T08:25:43Z
dc.date.issued2015-06-17
dc.identifierKOS-587864485605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63594
dc.description.abstractObsahem této práce je analýza a následné zlepšení procesu na pracovišti vstupní kontroly ve firmě GEAC. Zlepšení je provedeno převážně v evidenci záznamů a analýze naměřených dat. Pro tyto účely jsou použity statistické nástroje: statistická regulace procesu, statistická přejímka, indexy způsobilosti procesu a histogram. V rámci této práce je navržen výpočetní program v prostředí Visual basic - Excel, do kterého jsou zmiňované statistické nástroje zakomponovány. Navržený program slouží pro odhalování systematických chyb a trendů, dále jako podklad pro rozhodování o přijetí či zamítnutí dávky a pro zavádění preventivních a nápravných opatření.cze
dc.description.abstractContent of this work is analysis and following improvement of process of input control department at company GEAC. The improvement is made mostly at records evidence and at data analysis. For this purpose, there are used statistical tools: statistical process regulation, statistical inspection, indexes process capability and histogram. Within this work, there is developed program in environment of Visual basic - Excel, in which the statistical tools are incorporated. Developed program serve for uncovering systematic faults and trends, further like basis for decision making of accept or reject a batch and for making preventive and corrective actions.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectVstupní kontrola, statistická regulace procesu, statistická přejímka, počítačová podpora, měření, ISO 9000, ČSN EN 9100, ČSN ISO 3951-1, ČSN ISO 8258cze
dc.subjectInput control, statistical process regulation, statistical inspection, computer support, measurement, ISO 9000, ČSN EN 9100, ČSN ISO 3951-1, ČSN ISO 8258eng
dc.titleNávrh zlepšení kontrolního procesucze
dc.titleProposal for control process improvementeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2015-09-02
dc.contributor.refereeBilavčík Martin
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record