Show simple item record

Decreasing of Al alloy quality according to the duration of holding in furnacedc.contributor.advisorBryksí Stunová Barbora
dc.contributor.authorŠromová Simona
dc.date.accessioned2016-05-13T08:24:47Z
dc.date.available2016-05-13T08:24:47Z
dc.date.issued2015-06-29
dc.identifierKOS-587864371405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63554
dc.description.abstractTeoretická část shrnuje poznatky o hliníkových slitinách, především o siluminech. Zabývá se tavením vybraných slitin, jejich ošetřením a metalurgickými procesy taveniny. Dále jsou teoreticky popsány metody zjišťování kvality taveniny. V experimentální části jsou pomocí metod spektrální analýzy, Drosstestu, Dichte Indexu a zkoušky zabíhavosti sledovány faktory ovlivňující kvalitu natavené slitiny. Kvalita taveniny je sledována v závislosti na čase v udržovací peci na dvou vybraných slitinách (AlSi10Mg a AlSi7Mg0,3). Nejprve materiálu nataveného ze 100 % housek, poté s 40 % vratného materiálu. Tavenina byla před nalitím ošetřena pomocí odplyňovacího zařízení.cze
dc.description.abstractThe theoretical part summarizes the findings of aluminum alloys, mainly Al-Si. It deals with selected melting alloys, their treatment and metallurgical processes inside the melt. Furthermore are theoretically described methods for determining the quality of the melt. In the experimental are monitored factors affecting the quality of the molten alloy part by methods of spectral analysis, Drosstest, Dichte Index and fluidity tests. The quality of the melt was monitored in relation to time in a holding furnace at two selected alloys (AlSi10Mg a AlSi7Mg0,3). First, molten material of 100% rolls then with 40 % recycled material. Before pouring the melt was treated by means of degassing equipment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectslitiny hliníku, siluminy, tavení slitin hliníku, rafinace taveniny, Straube - Pfeifer test, Drosstest, Dichte Index, spektrální analýza, termická analýza, zkouška zabíhavosticze
dc.subjectAluminium alloys, silumin, melting aluminium alloys, refining melt, Straube - Pfeifer test, Drosstest, Dichte Index, spectral analysis, thermal analysis, fluidity testeng
dc.titleZměna kvality slitiny hliníku v závislosti na délce přítomnosti v udržovací pecicze
dc.titleDecreasing of Al alloy quality according to the duration of holding in furnaceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-08-31
dc.contributor.refereeVrtílek Jan
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record