Show simple item record

Aspects of V-belts production

dc.contributor.advisorBryksí Stunová Barbora
dc.contributor.authorLojda Jan
dc.date.accessioned2016-05-13T08:22:38Z
dc.date.available2016-05-13T08:22:38Z
dc.date.issued2015-06-19
dc.identifierKOS-571673056805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63445
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na výrobu klínových řemenů ve firmě Rubena. Úvod přibližuje historii pryže i klínových řemenů. Následně díky spolupráci s firmou Rubena jsou vysvětleny procesy pro výrobu klínových řemenů. To zahrnuje výběr vhodného kaučuku, které spolu s vhodně zvolenými přísadami putují ke zpracování do hnětiče. Po zamíchání směsi probíhá vulkanizace, po které je směs vytlačena do patřičných profilů. Neexistuje jen jeden určitý druh klínového řemene, proto další část popisuje vlastnosti a rozdělení do určitých druhů. Na konci této práce jsem se zabýval pro zákazníka důležitými kritérii, která jsou životnost a vady na klínových řemenech. V průběhu vytváření této práce byla provedena i technologická zkouška se zaměřením na životnost řemene s konkurenčním produktem, což obsahuje poslední kapitola, ve které je popsáno postavení firmy Rubena na trhu.cze
dc.description.abstractThis dissertation is focused on producing vee belts in the company of Rubena. The introduction part is aimed at the history of india-rubber as well as vee belts. The next part thanks to the co-operation with Rubena deals with explaining the manufacturing process of vee belts . The process involves a choice of a suitable sort of caoutchouc which together with correctly chosen admixtures are all processed in the masticator. As soon as the stuff is mixed up, a process of vulcanization is a next step, which is all followed by profile extrusion. As there is not only one specific sort of vee belts the next part is on properties and dividing vee belts into specific types. The final part of this dissertation is focused on criteria such as the durability and defects of vee belts which are important for customers. In the course of my work on this dissertation even a technological test directed to the durability of the Rubena vee belt in comparison with a competitive product was carried out, which is mentioned in the final chapter where the position of Rubena in the market is presented too.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectklínový řemen, vulkanizace, kaučuk, životnost klínového řemenecze
dc.subjectV-belt, vulcanization, rubber, V-belt service lifeeng
dc.titleAspekty výroby klínových řemenůcze
dc.titleAspects of V-belts productioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-09-01
dc.contributor.refereeHolý Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record