Show simple item record

Application of modern managerial instruments for industry



dc.contributor.advisorŽáček Vladimír
dc.contributor.authorČerný Milan
dc.date.accessioned2016-05-13T08:20:43Z
dc.date.available2016-05-13T08:20:43Z
dc.date.issued2014-12-16
dc.identifierKOS-555503816905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/63339
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aplikací moderních manažerských nástrojů ve strojírenském podniku Howden ČKD Compressors s.r.o. Důkladně analyzuje tento podnik a porovnává jeho stav před akvizicí (ČKD Kompresory a.s.) se současným stavem po akvizici. Pomocí mapy hodnotového toku ve spojení se špagetovými diagramy řeší optimalizaci uspořádání strojů ve výrobní hale dle zásad štíhlé výroby, porovnává dvě navržené varianty s původním stavem. Obsahuje výpočet doby úhrady investice do nákupu obráběcího centra.cze
dc.description.abstractThis Thesis deals with the application of modern managerial instruments in engineering company Howden ČKD Compressors s.r.o. It thoroughly analyzes the company and compares its state prior to acquisition (ČKD Kompresory a.s.) to the current state after the acquisition. Using value stream maps in conjunction with spaghetti diagrams it solves the optimization of machines arrangement in the production hall according to the principles of lean manufacturing. It compares two proposed options to the original condition. There is also the calculation of payback period of investment in the new machining center.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectmanažerské nástroje, řízení podniku, štíhlá výroba, řízení jakosti, hodnotový tok, inovace, kaizen, 5Scze
dc.subjectmanagerial instruments, enterprise management, lean manufacturing, quality management, value stream, innovation, kaizen, 5Seng
dc.titleAplikace moderních manažerských nástrojů v průmyslucze
dc.titleApplication of modern managerial instruments for industryeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2015-01-20
dc.contributor.refereeKraml Jaroslav
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record